Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e)
Hold 2019 eø/2 (2g3g eø/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 værksætteri
Titel 2 Strategi og Brancheanalyse
Titel 3 Marketing/parametermix
Titel 4 Regnskabsteori
Titel 5 Organistion, ledelse og motivation

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 værksætteri

Virksomheds ide
forretningsplan
Iværksætter
Innovation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Strategi og Brancheanalyse

modeller:
PEST
SWOT
Ansoff.
Porters 5 forces
Boston
Portes konkurrencestrategier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Regnskabsteori

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer