Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e)
Hold 2019 ps/2 (2g3g ps/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kognition og læring - vidnepsykologi
Titel 2 Ondskab/socialpsykologi
Titel 3 Ungdom og identitet
Titel 4 Udviklingspsykologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)