Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dans og ballet C
Lærer(e)
Hold 2019 ds (2g3g ds)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Screendance: Hop/spring med og mod tyngdekraften
Titel 2 Klassisk ballet
Titel 3 Moderne dans
Titel 4 Eksamensprojekt
Titel 5 Dancehall
Titel 6 Danseanalyse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Screendance: Hop/spring med og mod tyngdekraften

Hop/spring med og mod tyngdekraften og filmning

Faglige mål som eleverne arbejder med:
- kreativt, innovativt og selvstændigt med bevægelsesprocesser i samspil med andre
- at udføre, improvisere, koreografere og filme bevægelser med fokus på hop/spring
- reflektere over det sansemæssigt erfarede, når der udføres hop/spring med og uden brug af fx sving, hjælpemidler
- demonstrere viden om screendance

Indhold
Der arbejdes med musklernes, holdnings og bevægelsestypens betydning samt (krops)-bevidsthed omkring brug/ophævelse af tyngdekraften. Derudover inddrager vi kameraet og dets muligheder ved at gå fra livedance til screendance.

Evaluering
Eleverne evalueres løbede i deres arbejde, samt ved visning af deres screendance
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Klassisk ballet

Scenedans - klassisk ballet
Der arbejdes med den klassiske ballet. VI danser og arbejder med grand positionerne og afslutter med spring og pas de deux arbejde. Som afslutning ser vi Etudes, da mange af de trin vi har trænet, ses i den. Derudover ser vi Spar Dame på Det Kongelige teater.

Faglige mål, som vi arbejder med:
• skabe (lidt), udføre og analysere diverse trin og balletter
• udføre dansetrin og bevægelser og analysere dem formelt
• redegøre for udvalgte dele af  den historiske udvikling af den klassiske ballet
• anvende begreber fra den klassiske ballet
• kunne reflektere over det sansemæssigt erfarede.

Dans:
Trin fra den klassiske ballet incl. pas de deux arbejde

Evaluering
I evalueres løbende for jeres input og bidragelse med teori og praksis i modulerne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Moderne dans

Eleverne arbejder med moderne dans med fokus på Mary Wigmans udtryk, hvor de bl.a. arbejder og viser med Hexentanz fra 1929. Derudover danser vi Martha Graham med fokus på gulvarbejde.
Desuden der vi forestilinger og video materiale

Faglige mål, som vi arbejder med:
• skabe (lidt), udføre og analysere diverse trin fra den moderne dans
• redegøre for udvalgte dele af  den historiske udvikling af den moderne dans
• anvende begreber fra den den moderne dans
• kunne reflektere over det sansemæssigt erfarede.

Dans:
Trin fra Mary Wigmanns og Martha Grahams skole

Evaluering
I evalueres løbende for jeres input og bidragelse med teori og praksis i modulerne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Eksamensprojekt

I koreograferer jeres egen dans som eksamensprojekt.

Faglige mål i danseprojektet er at arbejde med følgende:
- evne til at koreografere
- danseteknisk udførelse af koreografien
- helheds-udførelse af koreografien
- analysere af egen koreografi
- refleksion over det sansemæssigt erfarede i egen koreografi
- anvende begreber fra danseteori ved omtale af egen koreografi
- producere et scenisk værk

Evaluering
Eleverne evalueres ud fra de faglige mål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Dancehall

Dancehall

Faglige mål
Eleverne arbejder med at:
– udføre dansetrin og bevægelser fra dancehall
– skabe og udføre egen dancehall
– analysere af dancehall trin
– redegøre for dancehall som betydningsfuld identitetsdannende og indtægtgivende "arbejde" på Jamaica ved at se på dansen i et kulturelt perspektiv
– redegøre for dancehall's historiske udvikling fra samværsdans til en form for scenedans
– anvende begreber fra dancehall
– anvende og forstå dancehall i sammenhæng med historien
– kunne reflektere over det sansemæssigt erfarede.

Kernestof
– praktisk og analytisk arbejde med dancehall
– kompositions arbejde indenfor dancehall
– anvendte begreber fra dancehall
– dancehall som samværsdans set i kulturelle sammenhænge.

Arbejdsformerne varierer fra foredrag, power points, digital visning af film, praktisk dans (mesterlære), gruppearbejde samt improvisation og elev-formidling.

Evaluering: løbende og afprøvning af forståelse af dancehall rent teoretisk og analytisk ved forløbets slutning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Danseanalyse

Da corona epidemien desværre fik sat en stopper for fysisk aktivitet, anvender vi de sidste 3 moduler på danseanalyse.
Eleverne analyser og sammenligner dels en pas de deux (klassisk ballet med moderne islæt) og dancehall fra Jamaica. Opgaven bevares skriftligt eller som en filmet fremlæggelse.

Faglige mål:
– analysere forskellige former for dans, herunder dansetrin, -bevægelser og -strukturer
– reflektere over det sansemæssigt erfarede, den skabende proces og produktet
– demonstrere relevant, faktuel viden om danseteknikker (terminologi), danseformer, dansere, koreografer, koreografier og dansebegivenheder
– anvende danseteoretiske og –analytiske fagbegreber om strukturelle karakteristika og kulturhistoriske sammenhænge i danseformer, dansegenrer og dansekulturer
– perspektivere viden om danseformer, dansegenrer og dansekulturer i forhold til fortiden og til andre dele af verden
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Evaluering
Eleverne evalueres ud fra der produkter og de faglige mål.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer