Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e)
Hold 2019 Id/1 (3g Id/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate, fysiologi og teamteori
Titel 2 Rytmisk opvarmning og anatomi
Titel 3 Badminton
Titel 4 Muskellære

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate, fysiologi og teamteori

Faglige mål for de praktiske del.
Ultimate
Generelle færdigheder i boldspil:
• Bredde og dybde.
• Spilbarhed
• Teambuilding
• Forsvar - mandsopdækning

Tekniske færdigheder som eleverne skal kunne udøve specifikt for ultimate:
- Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
-  Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
-  Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
-  Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
-  Taktisk kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
-  Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
-  Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler”
-  Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
-  Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering
- Du skal kunne udføre mandsopdækning
- Du skal have basal forståelse for de taktiske fordele ved stacking


Eleverne skal selv undervise hinanden: rette teknik, varme op, stå for øvelser

Evaluering:
I grupper laver I en drejebog
I et modul viser I dele af drejebogen for NC
Og afslutter med spil på stor bane

Teori: Arbejdsfysiologi
- Kende til både det store og lille kredsløbs opbygning og funktion og derved kunne forklare hvordan et iltmolekyle transporteres fra atmosfæren og ind til muskelcellen.
- Kunne redegøre for respirationsligningen samt vide i hvilke organeller respirationen sker
- Kunne redegøre til forskellen på aerobt og anaerobt arbejde.
- Kende til de anaerobe kemiske processer samt kunne forklare de fysiologiske ”fordele” og ”ulemper” ved disse
- Kunne forklare fagbegreber indenfor den basale fysiologi og anvende dem i en idrætsmæssig sammenhæng
- Redegøre for hvad kondital og maksimal iltoptagelse er
- Kunne forklare hvordan man forbedrer sin kondition og hvilke ændringer der sker i kroppen ved træning.
- Kunne forklare grafer og tabeller og sætte dem i relation til den ovennævnte relevante teori.
- Eleverne skal kunne lave en basal kravsanalyse af fodbold.


Teori: Teampsykologi
Eleverne skal kunne diskutere forskellige elementer indenfor teampsykologien.
Her under
- Hvad kendetegner det gode hold?
- Hvad er kohæsion og synergieffekt?
- Hvilken betydning har roller og rollefordelingen for et hold skal lykkes?
- Hvilken betydning har målsætninger og værdier for et holds succes?


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Rytmisk opvarmning og anatomi

Den praktiske del af forløbet:
Forløbet bygger oven på det i lærte i 1.g om opvarmningsprogrammer.
Her udvider vi med en rytmisk del så I kan gå til eksamen i rytmisk opvarmningsprogram.

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Viden om mentale og basale fysiologiske processer under opvarmning
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmning
• Kunne samarbejde i grupper
• Skriftligt formidle et opvarmningsprogram
• Fremvise og undervise andre i det rytmiske opvarmningsprogram


Materiale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-192
• Hvorfor skal man opvarme? (Fra idræt C, Systime)
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
• Troika.docx
• Lille runddans.docx
• Playliste på spotify: Rytmisk opvarmning Nørre G 2019, https://open.spotify.com/playlist/1KLBOV5MQeIoz1RYvRSvOc?si=h7N5NLNHQVuAEolrZ8HBRg

Antal sider læst i forløbet  
• 20 sider

Teori: Anatomi
Eleverne skal kunne
- beskrive skelettets opbygning
- Redegøre for de forskellige knogletyper og ledtyper
- redegøre for hvordan et "ægte led" ser ud og hvad det består af.
- Redegøre for de forskellige typer af led.
- Forklare hvordan muskler, led, sener og knogler spiller samme i bevægelser
- Identificere de største muskler i kroppen som anvendes i bevægeapparatet
- Redegøre for en bevægelsesanalyser
- anvende begreberne koncentrisk, excentrisk og statisk.
- Og begreberne agonist, synergist og antagonist.

Den praktiske og teoretiske del af forløbet kobles primært i bevægelsesanalyser. Desuden kobles forløbet også til det foregående forløb om fysiologi da I skal kunne redegøre overordnet for hvorfor man varmer op.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Badminton

Badminton – Læringsmål og pensum

Faglige mål:
Eleverne vil efter forløbet blive vurderet i deres færdigheder indenfor:

GREB
Korrekt greb i forhånd og baghånd.

SLAG
Alle slag (undtagen clear og smash) laves i både forhånd og baghånd.
- TAPSLAG: Tapslag er et stejlt nedadgående slag fra den forreste del af banen.
- NETDROP: Net drop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet.
- FORHÅNDSCLEAR: Clear er et overhåndsslag, som i sin optimale form slås fra egen bagbane til modstanderens bagbane.
o For et korrekt forhåndsclear lægges der vægt på greb og underarmsrotation.
- DROP: Et drop er et nedadgående slag, som slås fra bagbanen af egen banehalvdel til forreste del af modstanderens bane.
- FORHÅNDSSMASH: Smash er et nedadgående slag, som kan slås fra stort set alle positioner på banen.
- LOP: Lop er et slag der løftes fra forrest på egen banehalvdel op over modstanderen til bagbanen.
- SERV
o Lang underhåndsserv
o Kort baghåndsserv

BEVÆGELSESMØNSTRE PÅ BANEN
Fokus på at komme tilbage til spilcentrum

Der spilles som udgangspunkt kun singlespil gennem hele forløbet.

TAKTIK
- Presse modstander i variation af slag, så modstanderen skal bevæge sig mest mulig rundt på banen.
REGELFORSTÅELSE
- Kendskab til de basale regler som er forklaret i dokumentet ”Badminton simple regler”

Pensum:
2 siders kort regelforklaring. ”Badminton simpel regler”
Videoklip af slag
- Greb i forhånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=2m18s (2.18-4.44)
- Greb i baghånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=7m24s (7.24-11.00)
- Tap: https://www.youtube.com/watch?v=e826uzJ7gYg
- Netdrop: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5zO0T9jgk
- Forehand Clear: https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y
- Drop: https://www.youtube.com/watch?v=h01NGQRW_IY
- Smash: https://www.youtube.com/watch?v=8QlW8_PdYbw
- Lop: https://www.youtube.com/watch?v=PsiWxdTgXaM
- Lang forhåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8
- Kort baghåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus  
- Benarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=_2piF9P-ULI

Evaluering:
Forløbet vil bliver afsluttet med en forløbsprøve, der tager udgangspunkt i de faglige mål, som er nævnt ovenfor. Udformningen vil være tekniske øvelser som har indgået i forløbet efterfulgt af det færdige spil.
Desuden skal eleverne i grupper udarbejde en drejebog.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Muskellære

Formål (faglige mål):
(Ud fra pensum s. 105-124)
- Beskrive musklens opbygning og hvordan den udvikler kraft
- Redegøre for fibertypesammensætning.
- Anvende relevante grafer fra pensum som bl.a. kraft-hastighedskurven, længdespændingskurven
- Redegøre for de neurale faktorers betydning for udvikling af kraft i forbindelse med forskellige idrætsdiscipliner.
- Kunne identificere og finde på øvelser inden for de forskellige former for muskeltræning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer