Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e)
Hold 2019 Id/2 (3g Id/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ultimate, fysisk træning og teambuilding
Titel 2 Ketcherspil, anatomi og organisering
Titel 3 Repetition af crossfit
Titel 4 Repetition af rytmisk opvarmning fra 1g
Titel 5 Repetition af basketball fra 1g
Titel 6 Hiphop, muskler, nervesystem og sundhed
Titel 7 Parkour/Redskabsgymnastik, historie og motivation
Titel 8 Atletik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ultimate, fysisk træning og teambuilding

Kategori: Boldspil

Faglige mål:

Eleverne skal tilegne sig både tekniske og taktiske færdigheder.
De skal lære korrekt teknik til både forhånd- og baghåndskast samt introduceres til hammerkast. Desuden arbejdes med pivotering.
Der arbejdes med angrebstaktik: 
- handling 
- stack 
- cuts
og forsvarstaktik:
- mandsopdækning
- åbne og lukkede områder
- bevægelsesmønstre i forhold til angriber

I forbindelse med ultimateforløbet arbejder vi med fysisk træning og basal arbejdsfysiologi; herunder hvilke arbejdskrav der stilles i ultimate. Ligeledes skal eleverne have viden om teambuilding, forskellige former for teams og teamets udvikling.

Materialer til teori:
B for bedre idræt:
Kapitel 4 s. 68-90
Kapitel 5 s. 92 - 104
Kapital 6 s. 106 - 117
Kapitel 9 s. 156 - 166Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ketcherspil, anatomi og organisering

Kategori: Klassiske og nye idrætter.

Faglige mål:
Eleverne skal lære forskellige tekniske og taktiske elementer inden for ketcherspil. Vi har primært fokus på badminton og skumtennis, men padel, bordtennis og squash indgår også. Eleverne skal i badminton kunne udføre et clear, en kort/lang serv, netdrop og lob. Desuden skal de have en forståelse af løbebaner i single og double samt basal forsvars- og angrebstaktik. I tennis skal de kunne udføre en serv, lave en forhånd og baghånd samt udføre en baghånds- og forhåndsflugtning. De skal ligeledes kende til singletaktik og doubletaktik i skumtennis.
I anatomi skal eleverne have en viden om skelettet og knoglerne samt de store led og de forskellige ledtyper. Ligeledes skal de have en viden om muskler og musklernes opbygning samt kunne udføre bevægelsesanalyser af især bevægelser inden for ketcherspil. Eleverne skal desuden have en viden om sociologiske og organisatoriske forhold inden for badminton samt fysiologiske krav til en badmintonspiller.

Eleverne skal aflevere en rapport om bevægelsesanalyse i løbet af forløbet.

Materiale:
B for bedre idræt s. 37 - 66
Badmintonkompendiet: Slag fra alle vinkler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Repetition af crossfit

Kategori: Klassiske og nye idrætter.

2 modulers opsamling på crossfitforløb fra 2g:
Indhold:
Eleverne skal have viden om og kunne udføre de 7 forskellige bevægelsesmønstre og undervise hinanden heri. Vi arbejder med en tæt teori-praktikkobling med fokus på styrketræning. Eleverne skal  lære at lave og udføre forskellige WOD´s med fokus på teknik.

Materiale:
s.118 - 124 i B for bedre idræt (styrketræning).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Repetition af rytmisk opvarmning fra 1g

Kategori: Musik og bevægelse

2 modulers repetition:

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmningMateriale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-183
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetition af basketball fra 1g

Kategori: Boldspil

2 modulers repetition:

Faglige mål:
Eleverne skal tilegne sig både tekniske og taktiske færdigheder. De skal repetere driblinger (beskyttet dribling), finter (roll- og crossoverdribling), skud (lay up, samt hopskud), pivotering, aflevering (bryst, studs). De skal lære om zone- og mandsopdækning samt angrebsprincipper som give-and-go, screening og back door.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Hiphop, muskler, nervesystem og sundhed

Kategori: Musik og bevægelse

Faglige mål:

Formål (faglige mål):
Grundtrin
Kropsbevidsthed
Koordination
Rytmisk forståelse
Kendskab til særlige kendetegn ved stilarten
udførelse af bestemte hiphopmoves
sammensætning af hiphopserie
Kreativitet og improvisation
Bevidsthed om rum, tid og flow ud fra Labans bevægelseslære.Evaluering:
Performance på 3 minutter i grupper som optages og afleveres i lectio som video. Elevernes performance vises desuden til resten af klassen.

Grundtrin
- Bounces https://www.youtube.com/watch?v=y_oMs8w5aWM&feature=youtu.be
- Step bagved og til siden/funky grapewine https://www.youtube.com/watch?v=y_oMs8w5aWM&feature=youtu.be
- Pas des Beurrée: https://www.youtube.com/watch?v=g3sCr0-rl0w&feature=youtu.be
- Træd til side (med arme): https://www.youtube.com/watch?v=g3sCr0-rl0w&feature=youtu.be
- Kryds over og hæl i jord/top rock: https://www.youtube.com/watch?v=ZMJxyy6kBOY&feature=youtu.be
- Slides https://www.youtube.com/watch?v=J7RynqvN7pE&feature=youtu.be
- Body role/ormen: https://www.youtube.com/watch?v=mv0ZPYq7yzM&feature=youtu.be
- Kick ball change https://www.youtube.com/watch?v=xCttcmo3xrI&feature=youtu.be
- Running man https://www.youtube.com/watch?v=xCttcmo3xrI&feature=youtu.be
- Funky salsa https://www.youtube.com/watch?v=xCttcmo3xrI&feature=youtu.be
- Klap/kryds ben og børste skidt af skulder
- Pisken (trin bagved)
- cross jump
- Bokseren
- Krydsskridt samt hop
- Fortrydelsesskridt, spark rundt og arme i vejret
- Top rock med 3 hop
- Gadedrengeløb med pose på gulv
- battle


De skal ligeledes have et indblik i menneskets nervesystem og bevægelser; herunder muskelaktiviteten og reflekser. Derudover skal de have indblik i dansens/idrættens betydning for folkesundheden.
Materialer:
B for bedre idræt: s. 17-36
B for bedre idræt: s. 105-118
B for bedre idræt: s. 125-136
B for bedre idræt: s. 192-194
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Parkour/Redskabsgymnastik, historie og motivation

Kategori: Klassiske og nye idrætter.

Faglige mål:
Forløbet blev ændret pga corona, så redskabsgymnastikken er udgået.
Eleverne skal have en viden om motivation og spændingsregulering. De skal ligeledes have en viden om gymnastikkens historie og udvikling frem til i dag. Herunder skal de kunne se ligheder og forskelle mellem parkour og redskabsgymnastik. I forbindelse med forløbet skal de lave en idrætsopgave "Grav hvor du står", hvor de skal se på deres eget idrætsmønster over for forældrenes og bedsteforældrenes. Ligeledes skal de koble deres egen "lille" historie med den "store" historie.

Parkour:
Eleverne skal kunne udføre nedenstående elementer og sætte elementerne sammen i forskellige baner:
Dash vault: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11151
Monkey vault: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11158
reverse vault: https://www.youtube.com/watch?v=XlvrMn_g8ng
Step vault
Speed vault
Precision jump: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11157
Catleap
Cat crawl
Strides: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11156
Forlæns rullefald
Tic tac: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11149
Sving rundt mellem bomme/Rul hen over bomme
Materialer:
B for bedre idræt kapitel 1 (s.12-17 øverst), kapitel 10 (s. 168-172) og kapitel 11(s.180-184)
Krop og samfund: Kapitel 3-5 og kapitel 8
Idræt i bevægelse: Idrætten i skolen s.42 - 46
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Atletik

På grund af corona afbrydes parkour og redskabsgymnastik. I stedet laves et atletikforløb, som overvejende er praktisk. Den teoretiske del af forløbet vil være repetition af noget af teorien fra året, som kobles på atletik (muskelfibersammensætning, arbejdskrav og energiomsætning).
De faglige mål for atletikken vil være som følger:
Løb: Herunder løbeteknik ved sprint og langdistance. Startteknik i sprint
Spring: Længdespring med fokus på tilløb, afsæt, svæv og landing.
Højdespring (flopstil) med fokus på tilløb, afsæt, svæv og landing
Kast: Kuglestød med fokus på at tilløbet er et hink med ryggen mod stødretningen.
Spydkast med fokus på tilløb med x-skridt samt stemskridt under afviklingen.
Diskoskast: Fokus på afvikling/kast.

Forløbet afsluttes med et mini-OL
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer