Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e)
Hold 2019 2g la (2g la)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til latin
Titel 2 Kærlighed i Rom
Titel 3 Phaedrus' fabler
Titel 4 Beata Vita

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til latin

Eleverne re-introduceres til latin og repeterer elementær grammatik lært under ap-forløbet.

Vi læser de tilpassede tekster og anvender grammatikken fra Christensen og Tortzen, Ludus s. 10-34.
Derudover læser vi grafitti-indskrifter fra bordel i Pompeii samt indskrift s. 24 i Ludus og verlinjer af Syrus s. 22. (Kursorisk)


Omfang
Latinsk tekst: 0,5 side
Supplerende: 10
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kærlighed i Rom

Eleverne introduceres til autentisk latin og vii skal studere hvordan kærlighedsopfattelsen kommer til udtryk i den latinske poesi. Vi læser om de to filosofiske skoler; stoicismen og epikuræerne og diskuterer hvorledes Catul, Ovid og Vergil forholder sig dertil i deres værker. Værkernes historiske samtid inddrages, hvor det er relevant. Grammatisk introduceres verbalsystemet, participierne samt a.c.i.

Materiale:

Startarisk:
Christensen og Tortzen: Florilegium: Catul: 3, 5, 8, 85,
Høeg og Hindsholm, Catul, Latinserien: Catul: 58, 87
(5 sider)

Kursorisk:
Ovid: amores 1.5 (1 ns)

I oversættelse:
Steen Due, Vergil: Aeneiden 2. sang i uddrag
Høeg, Latinserien: Ovid: Amores 1.5
Christensen og Tortzen: Florilegium: Catul: carmen 2
Christensen og Tortzen, Romersk Antologi: Horats Carmen I, 9

I dette forløb er onlineordbog benyttet: https://latinskordbog.dk

Latinsk tekst 6 ns
I oversættelse 30 sider

Supplerende materiale:
Andreasen og Poulsen, Paideia s. 160-166, s. 228
Høeg og Hindsholm, Catul, Latinserien s. 3-5

For eleverne fra 2a er forløbet en del af deres SRO i samarbejde med spansk og engelsk med temaet "carpe diem" med et diakront perspektiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Phaedrus' fabler



Statarisk læste tekster:

Christensen og Tortzen: Ludus: rana rupta et bos, De vitiis hominum

Christensen og Tortzen: Florilegium: Vulpes et Corvus og Muli et latrones

Kursorisk
Christensen og Tortzen: Florilegium:   Asinus ad senem pastorem (Æslet og den gamle hyrde )
EMU:PHAEDRUS III, PROLOGUS

Læst i oversættelse:
EMU: https://arkiv.emu.dk/modul/materiale-til-latin-c
Ulven og lammet
Det fødende bjerg
Hunden, der bar kød over floden
Koen, geden og fåret og løven


Supplerende materiale:

La fontaine: Le grenouille et le boeuf: https://www.youtube.com/watch?v=Si1u3SDx9nQ
http://www.prebensen.net/ada%20prebensen///Phaedrus/Fabula_antiqua.htm
Phaedrus introduktion, Ludus, s. 47
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20172018/skuespil/asops-fabler/

Omfang:
Latinsk tekst 5 sider
oversættelse: 6 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Beata Vita

Teksterne indeholder alle råd til hvordan det gode liv skal leves og knytter sig derved tematisk til vores forrige forløb hvad angår de filosofiske strømninger i Rom, men her er dagliglivet i Rom i centrum.

Statarisk:
Christensen og Tortzen: Ludus: s. 35-45
Catos 17 råd til sin søn
Celsus de medicina

Kursorisk:
Senecae epistulae ad Lucilium :  Seneca Lucilio suo salutem 2, l-1-12

I oversættelse:
Senecae epistulae ad Lucilium :  Seneca Lucilio suo salutem 2

Latinsk tekst 2 sider
I oversættelse 4 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer