Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e)
Hold 2019 Bi/3 (2g Bi/3, 2g Bi/3 øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Proteiner og enzymer
Titel 2 Jagten på de gode mikroorganismer
Titel 3 Puls og Power
Titel 4 Hvordan påvirker alkohol hjernen?
Titel 5 Hvorfor er søskende ikke ens
Titel 6 Corona - hvad er det?
Titel 7 Økologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Proteiner og enzymer

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:  
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af proteiner
enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
genetik og molekylærbiologi: proteinsyntese,

Eksperiment:
Ananas som katalysator (Bromelin)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Jagten på de gode mikroorganismer

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
Cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
Makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater og lipider
Biokemiske processer: respiration og gæring

Supplerende stof:
biologisk produktion og bioteknologi

Eksperimenter:
Mikroskopering - se osmose
Syrning af mælk (Yoghurt-produktion)
Øl-produktion
Stivelsesnedbrydning hos spirende bygfrø
Gærcellers udnyttelse af forskellige carohydrater (mislykket, brugte data far andre elever)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Puls og Power

Kernestof
Opbygning og biologisk funktion af carbohydrater
Respiration og gæring
Oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb
samt Sundhed, sygdom og medicin (supplerende)

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige

Eksperimenter:
hjerte og lunge dissektion
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Vitalkapacitet
Respiration og stofskifte (Zoo)
Kondital
Måling af hæmatokritværdien
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hvordan påvirker alkohol hjernen?

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige

Kernestof
Fysiologi:  nervesystem,


Supplerende stof
Sundhed, sygdom og medicin
Bæredygtighed

Eksperimenter:
Alkohols indflydelse på cellemembraner
Spejltegninger
Stoop-test

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Hvorfor er søskende ikke ens

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative  eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige

Kernestof
Opbygning af eucaryote celler
Makromolekyler: opbygning og biologisk funktion nucleinsyrer
Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og genteknologi

Supplerende stof
Sundhed, sygdom
Bioteknologi
Bioetik

Eksperiment:
Isolering af DNA fra Kiwi
Elektroforese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Corona - hvad er det?

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige forhold

Kernestof
Infektionsbiologi og resistens samt virus: opbygning og formering

Supplerende stof
Sundhed, sygdom og medicin


Eksperimenter:
Smittespredning
Virtuelt ELISA
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Økologi

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
Udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og naturen under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige

Kernestof:
Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, c-, n- og p-kredsløb og biodiversitet.

Eksperimenter:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer