Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e)
Hold 2019 bi/x (2x bi, 2x bi øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Liv og celler
Titel 2 DNA, gener og evolution
Titel 3 Bæredygtig mad
Titel 4 Sex og hormoner
Titel 5 Økologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Liv og celler

Kernestof:
cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser.
mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer.
biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
enzymer: opbygning og funktion

Eksperimentelt arbejde:
Kimfald
Mikroskopi af plante- og dyreceller
Kvalitativ undersøgelse af osmose i planteceller
Gæring ved forskellige vækstfaktorer (bobletælling)


Antal normalsider i alt: ca. 28
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 DNA, gener og evolution

Kernestof:
makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA.
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation.
evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer (naturlig selektion)

Eksperimentelt arbejde:
PTC smagetest
Evolutionsøvelse (naturlig selektion hos "biller")
Genetik og evolution (Husmus som eksempel) - øvelse i Kbh Zoo's skoletjeneste
Gelelektroforese


Antal normalsider i alt: ca. 42
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Prøve i DNA og genetik 14-11-2019
PTC smagetest 17-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bæredygtig mad

Forløbet indgår i FF4 - et tværfagligt forløb mellem biologi c og elevernes sprogfag (tysk, spansk eller fransk)

Kernestof:
makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner.
fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion (fordøjelsessystemet)
enzymer: overordnet opbygning og funktion.
biokemiske processer: fotosyntese og respiration
økologi: energistrømme og C-kredsløb


Eksperimentelt arbejde:
- Undersøgelse af energiindhold i et selvvalgt (hypotetisk) måltid indeholdende insekter
- Undersøgelse af fødeudnyttelse hos melorme
- Fordøjelse af brød
- Mikroskopi af tarmceller fra mus
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PP om energigivende stoffer 18-11-2019
Fordøjelse af brød 29-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Sex og hormoner

Kernestof:
fysiologi: et udvalgt organsystems opbygning og funktion (kønsorganer hos mand og kvinde), forplantning og hormonel regulering.


Eksperimentelt arbejde:
- Graviditets- og ægløsningstest
- Smittespredningsforsøg
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
De kvindelige kønsorganer 20-01-2020
De mandlige kønsorganer 20-01-2020
Artikelfremlæggelse 16-03-2020
Prøve sex og hormoner 25-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Økologi

Kernestof:
økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet.
biokemiske processer: fotosyntese og respiration

Eksperimentelt arbejde:
- Fotosyntese i flydende blade
- Vandløbsundersøgelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Karsevæksts afhængighed af abiotiske faktorer 30-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer