Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2019 sa/t (1t sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Sociologi - Hvor står individet i det senmoderne
Titel 2 Er demokratiet i krise?
Titel 3 DKs økonomi i en globaliseret verden
Titel 4 Menneskerettigheder og kønsdebatten

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Sociologi - Hvor står individet i det senmoderne

I dette sociologiforløb arbejder vi med socialisering, kulturelle mønstre og social differentiering. Bl.a. omkring emnet "Individets (for) mange valg i det senmoderne".

- Begreber som habitus, social-, økonomisk- og kulturel kapital, solidaritet, refleksivitet, sanktioner, individualisering, marginalisering, stigmatisering, socialisering, social arv, senmodernitet.
- Forløbet vil indeholde nogle af de store sociologer, og vil have et fokus på identitetsskabelse i det senmoderne samfund.

- Eleverne opnår evne til at kunne behandle følgende emner:
* identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark
* social differentiering og kulturelle mønstre.

Fokus er identitetsdannelse og socialisation i forskellige kulturer og forståelse af samspillet mellem individ og samfund set fra det enkelte individ (identitetsdannelsen) og samfundet (socialisationen) samt den integrationsskabende proces.
Der fokuseres på hvordan familien, institutioner, venner, uddannelse, arbejde, køn m.v., men også  forskellige processer (fx forbrug og anerkendelse) kan påvirke identitetsdannelsen.

- De værker, samt det stof, som eleverne kommer igennem i dette forløb, er alle angivet under "Kernestof" samt under oversigten "Dokumenter".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Er demokratiet i krise?

Et forløb omkring ideologi, magt og demokrati. Er vil der blive kigget på de tre oprindelige ideologier samt deres senere forgreninger. Vi kobler desuden ideologierne til de politiske partier. Herefter ser vi på det politiske system i DK samt i USA - hvilket fungerer som optakt til valget i efteråret. Magt, vælgeradfærd samt partiadfærd vil være i fokus, og vi vil forsøge at vurdere, hvordan det står til med demokratiet i DK.

Dette forløb vil omhandle velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund. Derfor vil vi arbejde med det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU. Herunder vil globaliseringens betydning for Danmark blive inddraget.
Der vil være projektarbejde undervejs i forløbet.

Fokus vil være på:
- Velfærdsstatens problemer
- Samfundsøkonomiske mål
- Det økonomiske system og konjunktururet
- Hvordan kan man styre samfundsøkonomien?
- EU og økonomisk politik
- Den offentlige sektors rolle
- Velfærdsstatens udfordringer - Den klemte velfærdsstat.
- Den fremtidige udvikling for velfærdsstaten.

- De værker, samt det stof, som eleverne kommer igennem i dette forløb, er alle angivet under "Kernestof" samt under oversigten "Dokumenter".
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Partiadfærd 23-01-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 DKs økonomi i en globaliseret verden

Et forløb om økonomi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer