Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2019 sa/x (1x sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den udfordrede velfærdsstat
Titel 2 Demokrati under pres
Titel 3 De pressede unge
Titel 4 Eksamensforberedelser

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)