Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/c (1c fy, 1c fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Radioaktivitet
Titel 2 Solen og andre stjerner
Titel 3 Kosmologi
Titel 4 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Kosmologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer