Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/e (1e fy, 1e fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er fysik
Titel 2 Energi
Titel 3 Bølger i fysik
Titel 4 Atomer
Titel 5 Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er fysik

Hvad er fysik

FysikCbogen side 10-35

Fysik som begreb.
Størrelser og enheder i fysik.

Naturvidenskabelige metoder og fysik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Energi.

Side 63-87.

Energiformer.
Energiomdannelse.
Energibevarelse og nyttevirkning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Bølger i fysik

Side 87-118

Bølger beskrevet i fysik.
Lys og lyd som bølger.
Menneskets sanser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Atomer

Atomer.

FysikCbogen side 119-146.

Beskrivelsen af atomer.
Bohrs atommodel.
Atomer og lys.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer