Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e)
Hold 2019 bi/y (1y bi, 1y bi øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Nervesystemet og rusmidler
Titel 2 Kost fordøjelse og sundhed
Titel 3 Hvorfor er søskende ikke ens?
Titel 4 Mikrobiologi immunforsvar og genteknologi
Titel 5 økologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Nervesystemet og rusmidler

Fra FF1:
Biologi undersøger: Hvordan påvirker alkohol nervesystemet?
Nervesystemets opbygning og funktion, udbredelse af nervesignaler
Belønningssystemets funktion, virkning af alkohol
Metode:
Hvordan kan man ud fra undersøgelser af forsøgsdyrs adfærd opnå viden om hjernen?
Hvordan kan man ud fra hjernescanninger opnå viden om hjernen?
øvelse: bestemmelse af nerveledningshastigheden hos drenge og piger (Her blev der ikke lavet data behandling)

cellebiologi: overordnet opbygning af eucaryote celler og membranprocesser
Nervesystemets opbygning og funktion
Rusmidlers påvirkning af hjernens belønningssytem, med særligt fokus på alkohol

Inkursion: En bror til en misbruger fortæller om livet som misbruger via en case, (DRUGS)

Øvelse:
Er floratryp vanedannende
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kost fordøjelse og sundhed

Kernestof

cellebiologi: overordnet opbygning af eucaryote celler og membranprocesser
makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og proteiner
enzymer: overordnet opbygning og funktion
fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion,
Supllerende:
Kostens betydning for sundhed og sygdom

Øvelser:
Undersøgelse af katalaseaktivitet
Hvad skal jeg veje? Forskellige metoder til at vurdere vægt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Hvorfor er søskende ikke ens?

Faglige mål
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder
formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof
makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme
fysiologi: Oversigt over manden og kvindens anatomi, forplantning og hormonel regulering
mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer

Supplernde:
Epidemier: Virus opbygning og livscyklus

Eksperimenter og undersøgelser
PTC-test
Gelelektroforese Bestemmelse af hvem der er forældre til to ombyttede piger
Mikroskopiering af præparater af æggestokke og sædrør samt rodspids af løg med vækstzone og mitotiske delinger i alle stadier
Smittespredning fosøg af fingeret kønssygdom.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer