Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e)
Hold 2019 ng/u (1u ng, 1u ng øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Klima, regnskove og klimaændringer
Titel 2 Energi
Titel 3 Geologi
Titel 4 Vand

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Klima, regnskove og klimaændringer

Jordens hældning, solindstråling og årstider, luftfugtighed, skyer og nedbørsdannelse, atmosfærens opbygning, kyst- og fastlandsklima, globalt vindsystem, ITK og monsun og konsekvenser af disse i forhold til levevilkår, tropiske regnskove og dets betydning og trusler, klima- og plantebælter, strålingsbalance, albedo, drivhuseffekt, kulstofkredsløb, forurening af atmosfæren, global opvarmning, forskellige årsager til klimaændringer, grønlandspumpen, klimapolitik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Varmefylde og klima 01-12-2019
Hej Brevkasse 23-01-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Energi

Energiforbrug, dannelse af olie og naturgas, olieindvinding, Nordsøens olie, reserver/ ressourser, oliepriser, oliekriser, forureningskilder og konsekvenser for miljøet, atomkraft og vedvarende energikilder, forsøg med olie i kridt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oliefælder og porøsitet 12-03-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Vand

Vandets kredsløb, grundvandsdannelse, vandforbrug, forurening af grundvand og overfladevand fra landbrug, industri mm., punkt- og fladeforurening, vandmiljøplaner, syreregn, jordbundes betydning for vandkvalitet og nedsivning. FNs verdensmål.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Virtuelt ng modul 26/3 26-03-2020
Virtuel ng modul 2/4 02-04-2020
Virtuel ng 30/4 30-04-2020
Ng Test 07-05-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer