Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e)
Hold 2019 mu/adtuxyz (1adtuxyz mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmelære
Titel 2 Sammenspil og julekoncert
Titel 3 Melodik
Titel 4 Groove
Titel 5 Form
Titel 6 Koncert m. Copenhagen Phil.
Titel 7 Harmonik
Titel 8 Analyseopsamling
Titel 9 Klassisk musikhistorie
Titel 10 Beatles (bl.a. projekt m. prøvetræning)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 6 Koncert m. Copenhagen Phil.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer