Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e)
Hold 2019 bk/wxyz (1wxyz bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Arkitektur
Titel 2 Forløb# Fotografi - Blikket og billedet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Arkitektur

Arkitektur
a) Intro til arkitektur og arkitekturanalyse
b) Om sakral arkitektur: romansk vs. gotisk stil + nyere kirkebyggeri i lokalområdet (gruppearbejde). Visualiseringsøvelse: Tegn/mal et typisk romersk eller gotisk vindue.
c) Ophold på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers; Teoretisk og praktisk arbejde med arkitekturprincipper
d) Om arkitekturen i Renæssancen og i Modernismen (Villa Rotunda vs. villa Savoye)
e) Om antik arkitektur; græsk vs. romersk
f) Om Nyklassicisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb# Fotografi - Blikket og billedet

Fotokunst projekt med huskunstner Marie Rømer:
Blikket og billedet
- et portrætprojekt med udgangspunkt i fotografiet.

Formål med forløbet er at indlede en dialog med eleverne om, hvordan man fortæller personlige historier med fotografiet, hvad enten man laver et gennemarbejdet portræt, en fotoserier eller enkelte snapshot. Jeg er optaget af at se elevernes billeder og erfare, hvordan hver enkelt elevs blik og historier vil komme til syne.

Eleverne vil, igennem huskunstnerforløbet, prøve kræfter med den kreative proces både før, under og efter det øjeblik, det tager at tage et billede og blive bevidste om visuelle fortællinger, fotografiets muligheder og brugen af kameraet som et personligt redskab.

​At se er en menneskelig sans, mens blikket er et personligt og kulturelt fænomen, vi er mere eller mindre bevidste om. Med huskunstnerprojektet ‘Blikket og billedet’ ønsker jeg, igennem en række opgaver at arbejde med elevernes sans for at identificere deres personlige blik og iagttagelse.

Med temaet ‘Portrætter’ er ideen at arbejde med elevernes fantasi og abstraktionsevne og med alle de måder, man kan fortælle om en person på. I en tid hvor alle tager billeder og deler dem, forekommer det mere relevant end nogen sinde, at vi bevidstgør os om, hvad vi ser, måden vi ser på, og hvordan vi videregiver dette blik. Projektet handler om kvaliteterne ved iagttagelsen om og hvordan denne evne både kan rumme den medlevende og den nøgterne betragtning, alt efter fortællerens ønske.

I arbejdet med iagttagelsesprocessen skelner vi, under hele forløbet, mellem det personlige og det private for at udvikle en forståelse af, hvordan det personlige kan tilføre omverdenen empati, indsigt og inspiration, hvorimod udstillelsen af det private, frarøver os fantasien og den intimsfære alle mennesker har brug for at værne om, for at kunne være sig selv. Projektet berører således også spørgsmål om identitet og om rollen som fortæller.

Med denne bevidsthed i bagagen handler projektet om at videregive iagttagelser til omverden. Fra praksis vil vi nærme os en bevidstgørelse af billedets virkemidler. Processen vil gå igennem det fotografiske, og vi vil bruge de forhåndenværende kameraers muligheder.

Eleverne vil blive stillet en række opgaver under vejs. Opgaverne handler om at fortælle i billeder, og om hvordan billedelementerne påvirker aflæsningen af billedet. Elevernes arbejder vil, sammen med forskellige professionelle kunstneres værker, blive brugt til gennemgang og dialog om billedernes indhold og fokus. Det er vigtigt for projektet, at alle eleverne deltager aktivt i projektet, da vi også arbejder med at den enkelte elev får en fornemmelse af sit eget blik og gør sig sine egen erfaringer med at bruge kameraet som et personligt redskab.

Et andet vigtigt redskab til forløbet er skitsebogen. Alle elever vil, ud over kameraet, skulle bruge et ulinjeret hæfte, der igennem forløbet, som en slags dagbog, skal bruges til noter, ideer, tegnede skitser og mindre udprint af opgaver mm.

Som inspirationskilde på tværs af tiden, vil der blive brugt eksempler fra portrættets historie, både med udgangspunkt i kunsthistorien og fotografiets historie.
Marie Rømer Westh, billedkunstner

Lektion 1 / 7 - Præsentation af kunstner og projektet
Introduktion:
Marie Rømer Westh er huskunstner. Præsentation af egne arbejder; plantebilleder, portrætter mm. Fra ikon til selfie - Eksempler på portrætter i billedkunsten og billedkulturen.

Tema:
Iagtagelse, fortælling, portræt
Værktøj:
Vi bruger skitsebog/reflektionshæfte, kamera eller telefon med kamera og evt. et engangskamera.
Mål:
Samtale om iagtagelse, om billedets virkemidler og hvordan de påvirker os. Billederne vises tilsidst på T-shirts som en levende udstilling/ performance.
Portræt: Fransk. Betyder: At drage noget frem for lyset.
Opgave 1: “Præsentation”
To og to tager eleverne billeder af hinanden. Vi ser på billederne og deres virkemidler.
Hjemmeopgave:
Opgave 2: “Et Betydningsfuldt rum”
litteratur/ kilder: www.mariewesth.dk
Se biledmateriale i mappen på Lectio.
Mappe:
Der bliver uddelt notesbøger til brug under hele huskunstnerforløbet. Det er vigtigt at eleverne bruger hæftet til at samle noter, nedskrive reflektioner, ideer mm.
Alle er opfordret til at benytte et rigtigt kamera i stedet for telefonen, hvis det er muligt.
Læring:
- at præsenterer en person visuelt.
Ud fra elevernes egen billeder taler vi om billedets virkemidler og bruger en lang række begreber:
Elementer i billedet
Billedbeskæring/ personens (og andets) placering i billedet Nærhed / afstand
Perspektiv Horisontlinien/ betragterens øjnhøjde
Linjer / falder
Farver/ former
Lys / skygge
Dynamisk / statisk
N.B.
Fortællingen ligger altid udenfor billedet.
Billedet er et tegn for vort indre til at hente erfarringen frem.

Lektion 2 /7 lektioner “Omgivelser og hovedperson”

Gennemgang af eksempler på opgave 2: “Et betydningsfuldt rum”.
Introduktion til begreberne sted / ikke sted.
Opgave 3:
Tage et billede af “En fremmed person i et rum”. Tag max. 3 billeder. Udvælg 1.
Eksempler:
Per Bak Jensen, Hyrdernes mark, The door (Div. bogudgivelser) Vilhelm Hammershøi, Vindue med sol (Den Hirsprungske samling Kbh.) Trine Søndergård, Vindue med sol, døre (Div. bogudgivelser)
Marie Rømer Westh, St. Agnes (www.mariewesth.dk)
Hjemmeopgave:
Opgave 4 :
“Min Morfar”.
Tag et billede af din Morfar. Hvis ikke du har en morfar, tag et billede af en anden bedsteforældre. Har du ingen bedsteforældre, skal din morfar på en anden måde være en del af billedet. Tag udgangspunkt i en ting, en errindring eller noget andet du forbinder med din morfar.
litteratur/ kilder: Steder og Kontekst
http://kunsteder.dk/tema/stedets-betydning http://kunsteder.dk/tema/det-offentlige-rum-som-sted http://kunsteder.dk/tema/stedsspecifik-kunst-en-oversigt Find bogtitler på de omtalte kunstnere.
Se biledmateriale i mappen på Lectio.
Mappe:
Der er uddelt notesbøger til brug under hele huskunstnerforløbet. Det er vigtigt at du bruger hæftet til at samle noter, nedskrive reflektioner og ideer mm.
Alle er opfordret til at benytte et rigtigt camera i stedet for telefonen, hvis det er muligt.
læring:
- fotografen er fortælleren.
- at se igennem fortællerens blik på et nært familiemedlem.
- får en oplevelse af hovedpersonen og dennes relation til fortælleren.
Ud fra elevernes egen billeder taler vi om billedets virkemidler og bruger en lang række begreber:
Elementer i billedet
Billedbeskæring/ personens (og andets) placering i billedet Nærhed / afstand
Perspektiv Horisontlinien/ betragterens øjnhøjde
Linjer / falder
Farver/ former
Lys / skygge
Dynamisk / statisk
N.B.
Fortællingen ligger altid udenfor billedet.
Billedet er et tegn for vort indre til at hente erfarringen frem.

Lektion 3 / 7 lektioner. “En rekvisit”

Gennemgang af eksempler på opgave 4:
“Min Morfar”.
Vi kigger på eksempler på opgaven og taler om billedets virkemidler.
Introduktion:
Præsentation eller repræsentation. Hvordan beskriver jeg min hovedperson.
Personlige kendetegn fra fortælleren og hvordan vi oplever hovedpersonen igennem dette blik.
Opgave 5:
“En genstand / en rekvisit”.
En beskrivende genstand. Opgaven løses to og to. Fotografen/ Fortælleren udvælger en ting fra hovedpersonens taske og benytter den som en vigtig del af sit billede af hovedpersonen.
Hjemmeopgave:
Opgave 6: “Et særligt stykke tøj / et kostume”.
Bed din mor udvælge et stykke tøj, der har en særlig betydning for hende. Du skal vælge omgivelser, beskæring og andre virkemidler i dit billede.
Litteratur/ kilder:
Om rum: https://dac.dk/viden/rum/
Eksempler på brug af kostumer.
Nelli Palomäki: https://www.lensculture.com/nelli-palomaki 3 serier søskende, portrætter, spejder. Bog: Nelli Palomäki: Breathing the same air.
Se materiale i mappen på Lectio.
Mappe:
Der er uddelt notesbøger til brug under hele huskunstnerforløbet. Det er vigtigt at du bruger hæftet til at samle noter, nedskrive reflektioner og ideer mm.
Alle er opfordret til at benytte et rigtigt camera i stedet for telefonen, hvis det er muligt.
Læring:
- at beskrive en personlig relation med eller uden en person i billedet. Præsentation / repræsentation.
- At understrege et personligt træk igennem en genstand / en rekvisit.
Ud fra elevernes egen billeder taler vi om billedets virkemidler og bruger en lang række begreber:
Elementer i billedet
Billedbeskæring/ personens (og andets) placering i billedet Nærhed / afstand
Perspektiv Horisontlinien/ betragterens øjnhøjde
Linjer / falder
Farver/ former
Lys / skygge
Dynamisk / statisk
N.B.
Fortællingen ligger altid udenfor billedet.
Billedet er et tegn for vort indre til at hente erfarringen frem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer