Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e)
Hold 2019 me/abd (1abd me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Terminologi
Titel 2 Tarantino som instruktør
Titel 3 Dokumentar til unge

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Terminologi

I skal lære fagets terminologi og at anvende det i forbindelse med analyse og fortolkning af fiktion og fakta. Termininologien gennemgåes, som lægger op til det første teoretiske forløb og skærpe jeres analytiske sans evnen til fortolkning af film- og tvproduktioner. I forløbet bruges praktiske øvelser i både virkemidler og dramaturgi, til at opnå en bedre forståelse og fastholde det praktiske og kreative element i faget. Forløbet afsluttes med en test i terminologien uden hjælpemidler.


Citater:
"The Shinning" (Indstillinger)
"The Darjeeling Ltm" (Kamera og farver - anslaget)
"Se7en" (Lys og farver - det første gerningssted)
"Kuleshov effeck" (klipning)
"A Clockwork Orange" (Lyd)
"Up" (Dramaturgi ,spring i tid - Married life montage)
"Raiders of the lost ark" (Berettermodel - anslaget)

Litteratur: Fokus, Per Katz og Henrik poulsen, Gyldendal (2002) kap. 1
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dokumentar til unge

Forløbet beskæftiger sig med forskellige dokumentarformater som har unge som målgruppe. Der arbejdes med grundbogen DOX, og der fokuseres på de tre grundformer: autoritativ, observerende og deltagende dokumentar. Derudover anvendes grundbogen Ungdom til at arbejde med formaterne tematisk samt med målgruppe og public service.

Film og serier: Skjold og Isabel, Prisesserne fra blokken, Drengen på kanten, F-ordet med Ulrikke Falch
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer