Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e)
Hold 2019 me/ty (1ty me)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Filmiske virkemidler
Titel 2 Genre: Horror
Titel 3 Dokumentar
Titel 4 Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Filmiske virkemidler

Filmiske virkemidler og basisbegreber

Efter grundforløbet i mediefag og pilotproduktionen, går vi i dette forløb i dybden med de teoretiske analyseredskaber og begreber til filmanalyse. Vi ser nogle filmcitater, og vi træner særligt den filmiske næranalyse og analyse af dramaturgi.
I skal lære fagets terminologi og at anvende det i forbindelse med analyse og fortolkning af fiktion og fakta. i skal gerne få skærpet jeres analytiske sans samt evnen til fortolkning af film- og tv-produktioner. I dette forløb præsenteres I særligt for eksempler fra storgenren fiktion. Desuden laver I en række praktiske øvelser med mobilen (med bl.a. lyd, klipning mv).

Forløbet afsluttes med en test i terminologien uden hjælpemidler.

Litteratur
Katz, Per (red.): Fokus, Gyldendal, 2004 (kapitel 1)

Vi ser citater:

Anderson, Wes: Darjeling Limited, 2007, (anslaget)
Doctor, Pete: “Op” (2009) (“Married life”-sekvensen)
Hitchcock, Alfred: Psycho, 1960 (shower-scene)
Kuleshov, Lev: Kuleshov-effect, (1910-1920)
Tarantino: Kill Bill Vol. 1, 2003 (anslaget)
Scott, Ridley: Gladiator, 2000
Soderbergh, Steven: Oceans Eleven, 2001
Spielberg, Steven: Minority Report, 2000Lydklip til lydøvelse

1. Gene Kelly – Singin’ in the Rain (f.eks. fra. 0.40), Singin’ in the Rain(1952)
2. Kelly/O’Connor/Reynolds –Good morning, Singin’ in the Rain(1952)
3. Rammstein – Rammstein (edit), Lost Highway(1997)
4. Rammstein – Heirate mich(edit), Lost Highway(1997)
5. Rammstein – Führe mich, Nymphomaniac(2013)
6. Vince Staples/Yugen Blakrok – Opps, Black Panther(2018)
7. Kendrick Lamar – Black Panther, Black Panther(2018
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Genre: Horror

Forløbet centrerer sig omkring introduktion til og analytisk anvendelse af det genremæssige fagterminologi samt et overordnet kendskab til central film og tv-genrer og deres særlige klichéer og fortælleformer.

Begrebsapparat: Genremarkører, fakta- og fiktionskoder og -kontrakter, genrebrud, hybridgenrer og blandingsformer.

Derudover retter vi også et fokus på medier, medieplatforme, distributionskanaler og tværmedialitet

Forløbet former sig som en vekselvirkning mellem teoretisk læsning, analyse af citater og produktionsøvelser

Forløbet afrundes med et særskilt fokus på horrorgenren over et par moduler

Teori:
Dahl, Gravesen og Schou: Levende billeder. Systime
Why we crave horror | Steven King

Tekster og citater:
The spaghetti harvest hoax | BBC 1957
Prinsesserne fra blokken | DR
Stardust memories | Woody Allen
Saving private Ryan (anslag) | Spielberg
Le manoir du diable (1896) | Milies
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Dokumentar

Forløbet centrer sig omkring dokumentaren og dens særlig forhold til virkeligheden. Under forløbet behandler vi dokumentargenrens forskellige fortælleformer, og filmiske virkemidler. Vi runder også nogle af de etiske problematikker der opstår i forbindelse med fremstillinger af virkeligheden.
Teori: Kjærland og Blankholm. Fat om dokumentaren. Det danske filminstitut. 2001
Tekster og citater:
Bowling for Columbine (uddrag) | Moore
Nanook of the north (uddrag) | Robert J. Flaherty
Det erotiske menneske (uddrag) | Jørgen Leth
Ludoman (uddrag) | DR3
Rejsen på ophavet | Max Kestner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Eksamensproduktion

Eleverne skal producere en eksamensfilm i grupper. De skal i gennem produktionens tre faser: præproduktion, optagelse og redigering. Produktionen er elevernes sidste produktion, som de kan komme til eksamen i. Eleverne skal arbejde med synopsis og storyboards.
Der arbejdes med følgende faglige mål:
• betjene optage- og redigeringsudstyr
• i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion
• anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
• arbejde med mediefaglige værktøjer i præproduktionsfasen
• tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
• forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Teori:
Katz , Per B. og Henrik Polulsen: FOKUS - EN GRUNDBOG I FILM, TV, VIDEO, Gyldendal: side 53-56  (om produktion)
Olsen, Mimi: Levende Billeder, Systime, E-bog, kapitel om Lyssætning, besøgt i perioden marts-maj 2019
Richard Raskins parametermodel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer