Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2019 id/ax (1ax id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Floorball + opvarmningsprogrammer
Titel 2 Spring/Akrobatik
Titel 3 Badminton

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Floorball + opvarmningsprogrammer

Indhold:

Formålet med floorballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale aspekter af
floorball. I første lektion er hovedvægten på basale boldtilvænningsøvelser, hvor der maksimalt er to elever om en bold det meste af tiden.
I  de  følgende  lektioner  øves  driblinger,  afleveringer  og  afslutninger,  og  det  hele  sættes
sammen i femte lektion, hvor sammenspil og taktik er fokus.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de vigtigste og mest centrale elementer af de gennemgåede øvelser.

Faglige mål:

- Aflevering til makker 5-10 meter væk
- Modtagning af aflevering fra 5-10 meters afstand
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et trækskud hvor bolden løftes fra jorden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre
- Kende reglerne og basale taktiske overvejelser

Materiale:

Alle materialer fremgår af modulerne

Evaluering:

I sidste modul går eleverne til forløbsprøve og deres evne til at leve op til de faglige mål vil blive evalueret. Såvel tekniske, taktiske som teoretiske aspekter vil blive berørt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Spring/Akrobatik

Formål:
At give et indblik i de basale teknikker ved både springgymnastik og akrobatik. Opbygningen skal give eleverne en forståelse for anvendelsen og udførelsen af ruller, spring, balance og akrobatik. Udgangspunktet er grundlæggende bevægelser, som tilpasses den enkeltes niveau.

Forløbet afsluttes med en forløbsprøve hvor eleverne selv har udvalgt elementer til en drejebog. Denne drejebog er fundamentet for elevernes forløbsprøve.

Faglige mål:
- Kropsspænding
- Forlæns og baglæns rulle
- Hovedstand & håndstand (evt. med modtagning)
- Vejrmølle & araberspring
- Opspring i minitrampolin/springbræt
- Akrobatiske balanceøvelser med partner/partnere
- Kunne modtage teknisk korrekt

Materiale:
Alle materialer er vedhæftet lektionerne.

Evaluering:
I sidste modul går eleverne til forløbsprøve og deres evne til at leve op til de faglige mål vil blive evalueret. Såvel tekniske, taktiske som teoretiske aspekter vil blive berørt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Badminton

Badminton – Læringsmål og pensum

Faglige mål:
Eleverne vil efter forløbet blive vurderet i deres færdigheder indenfor:

GREB
Korrekt greb i forhånd og baghånd.

SLAG
Alle slag (undtagen clear og smash) laves i både forhånd og baghånd.
- NETDROP: Net drop er et slag, der slås tæt fra egen side af nettet til tæt på modstanderens side af nettet.
- FORHÅNDSCLEAR: Clear er et overhåndsslag, som i sin optimale form slås fra egen bagbane til modstanderens bagbane.
o For et korrekt forhåndsclear lægges der vægt på greb og underarmsrotation.
- DROP: Et drop er et nedadgående slag, som slås fra bagbanen af egen banehalvdel til forreste del af modstanderens bane.
- FORHÅNDSSMASH: Smash er et nedadgående slag, som kan slås fra stort set alle positioner på banen.
- LOP: Lop er et slag der løftes fra forrest på egen banehalvdel op over modstanderen til bagbanen.
- SERV
o Lang underhåndsserv
o Kort baghåndsserv

BEVÆGELSESMØNSTRE PÅ BANEN
Fokus på at komme tilbage til spilcentrum

Der spilles som udgangspunkt kun singlespil gennem hele forløbet.

TAKTIK
- Presse modstander i variation af slag, så modstanderen skal bevæge sig mest mulig rundt på banen.
REGELFORSTÅELSE
- Kendskab til de basale regler som er forklaret i dokumentet ”Badminton simple regler”

Pensum:
2 siders kort regelforklaring. ”Badminton simpel regler”
Videoklip af slag
- Greb i forhånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=2m18s (2.18-4.44)
- Greb i baghånd: https://youtu.be/DcevUn6J3-E?t=7m24s (7.24-11.00)
- Tap: https://www.youtube.com/watch?v=e826uzJ7gYg
- Netdrop: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5zO0T9jgk
- Forehand Clear: https://www.youtube.com/watch?v=qhe_rRJR9_Y
- Drop: https://www.youtube.com/watch?v=h01NGQRW_IY
- Smash: https://www.youtube.com/watch?v=8QlW8_PdYbw
- Lop: https://www.youtube.com/watch?v=PsiWxdTgXaM
- Lang forhåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yrBhJSTAiH8
- Kort baghåndsserv: https://www.youtube.com/watch?v=yaEfnpA9rus  
- Benarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=_2piF9P-ULI

Evaluering:
Forløbet vil bliver afsluttet med en forløbsprøve, der tager udgangspunkt i de faglige mål, som er nævnt ovenfor. Udformningen vil være tekniske øvelser som har indgået i forløbet efterfulgt af det færdige spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer