Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2019 id/bw (1bw id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmisk opvarmning
Titel 2 Floorball (hockey)
Titel 3 Rytmisk opvarmning (fortsat fra grundforløb)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rytmisk opvarmning

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Viden om mentale og basale fysiologiske processer under opvarmning
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmning
• Kunne samarbejde i grupper
• Skriftligt formidle et opvarmningsprogram
• Fremvise og undervise andre i det rytmiske opvarmningsprogram

Evaluering
Der vil ikke være nogen formel bedømmelse i forbindelse med grundforløbet. Den egentlige evaluering/bedømmelse vil finde sted efter grundforløbet, i jeres studieretningsklasser. Bedømmelsen vil foregå ved at alle skal forevise et opvarmningsprogram på baggrund af det eleverne har lært i grundforløbet.

Materiale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-192
• Hvorfor skal man opvarme? (Fra idræt C, Systime)
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
• Playliste på spotify: Rytmisk opvarmning Nørre G 2019, https://open.spotify.com/playlist/1KLBOV5MQeIoz1RYvRSvOc?si=h7N5NLNHQVuAEolrZ8HBRg

Antal sider læst i forløbet  
• 20 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Floorball (hockey)

Faglige mål:
Eleverne skal tilegne sig tekniske færdigheder som afleveringer, tæmninger, driblinger og skud (trækskud). De skal ligeledes kende til forsvarsprincipper og angrebsprincipper; herunder arbejde med diagonaler. De skal ligeledes have viden om basal fysiologi i forhold til floorball; herunder spørgsmålet "hvilke arbejdskrav stilles der til en floorballspiller?"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Rytmisk opvarmning (fortsat fra grundforløb)

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Viden om mentale og basale fysiologiske processer under opvarmning
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmning
• Kunne samarbejde i grupper
• Skriftligt formidle et opvarmningsprogram
• Fremvise og undervise andre i det rytmiske opvarmningsprogram

Evaluering
Bedømmelsen vil foregå ved at alle skal forevise et opvarmningsprogram på baggrund af det eleverne har lært i grundforløbet.

Materiale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-192
• Hvorfor skal man opvarme? (Fra idræt C, Systime)
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
• Playliste på spotify: Rytmisk opvarmning Nørre G 2019, https://open.spotify.com/playlist/1KLBOV5MQeIoz1RYvRSvOc?si=h7N5NLNHQVuAEolrZ8HBRg

Antal sider læst i forløbet  
• 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer