Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2019 id/de (1de id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Rytmisk opvarmning
Titel 2 Rytmisk opvarmning (fortsat fra grundforløb)
Titel 3 Floorball (hockey)
Titel 4 Parkour og lanciers
Titel 5 Badminton, taktik og arbejdskrav

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Rytmisk opvarmning

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Viden om mentale og basale fysiologiske processer under opvarmning
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmning
• Kunne samarbejde i grupper
• Skriftligt formidle et opvarmningsprogram
• Fremvise og undervise andre i det rytmiske opvarmningsprogram

Evaluering
Der vil ikke være nogen formel bedømmelse i forbindelse med grundforløbet. Den egentlige evaluering/bedømmelse vil finde sted efter grundforløbet, i jeres studieretningsklasser. Bedømmelsen vil foregå ved at alle skal forevise et opvarmningsprogram på baggrund af det eleverne har lært i grundforløbet.

Materiale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-192
• Hvorfor skal man opvarme? (Fra idræt C, Systime)
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
• Playliste på spotify: Rytmisk opvarmning Nørre G 2019, https://open.spotify.com/playlist/1KLBOV5MQeIoz1RYvRSvOc?si=h7N5NLNHQVuAEolrZ8HBRg

Antal sider læst i forløbet  
• 20 sider
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Rytmisk opvarmning (fortsat fra grundforløb)

Faglige mål
• Viden om og praktisk anvendelse forskellige bevægelseskvaliteter
• Viden om mentale og basale fysiologiske processer under opvarmning
• Udvælge relevante øvelser og argumentere for øvelsesvalget
• Viden om musikkens betydning for opvarmning
• Kunne samarbejde i grupper
• Skriftligt formidle et opvarmningsprogram
• Fremvise og undervise andre i det rytmiske opvarmningsprogram

Evaluering
Bedømmelsen vil foregå ved at alle skal forevise et opvarmningsprogram på baggrund af det eleverne har lært i grundforløbet.

Materiale (dokumenter på lectio):
• Rytmisk opvarmning til musik fra DANS 22 (Frydenlund) 2019 s. 177-192
• Hvorfor skal man opvarme? (Fra idræt C, Systime)
• Krav og bedømmelseskriterier for RYTMISK opvarmningsprogram i grundforløbet og 1g
• Skabelon til rytmisk opvarmningsprogram
• Introduktion til forløbet (power point)
• Playliste på spotify: Rytmisk opvarmning Nørre G 2019, https://open.spotify.com/playlist/1KLBOV5MQeIoz1RYvRSvOc?si=h7N5NLNHQVuAEolrZ8HBRg

Antal sider læst i forløbet  
• 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Floorball (hockey)

Faglige mål:
Eleverne skal tilegne sig tekniske færdigheder som afleveringer, tæmninger, driblinger og skud (trækskud). De skal ligeledes kende til forsvarsprincipper og angrebsprincipper; herunder arbejde med diagonaler. De skal ligeledes have viden om basal fysiologi i forhold til floorball; herunder spørgsmålet "hvilke arbejdskrav stilles der til en floorballspiller?"

Materialer:
C det er idræt s. 32-47
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Parkour og lanciers

Faglige mål for parkour:
Eleverne skal kunne udføre nedenstående elementer og sætte elementerne sammen i forskellige baner:
Dash vault: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11151
Monkey vault: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11158
reverse vault/palm spin: https://www.youtube.com/watch?v=XlvrMn_g8ng
Turn vault: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11148
Step vault samt omvendt step vault
Speed vault
Precision jump: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11157
Catleap
Cat crawl
Strides: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11156
Forlæns rullefald /spring ned med efterfølgende rullefald
Tic tac: https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/11149
Sving rundt mellem bomme/Rul hen over bomme

Faglige mål for lanciers:
Eleverne skal lære grundtrinene i lanciers og kunne danse de 5 ture.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Badminton, taktik og arbejdskrav

Forløbet blev afbrudt af corona, hvorfor vi kun nåede 2 moduler med badminton.

Faglige mål:
Eleverne skal have en viden om de fysiologiske krav til en badmintonspiller og taktikken i single og double. I den praktiske del arbejder vi med følgende: clear, singleserv, doubleserv, drop, lob, smash, netdrop. De skal ligeledes have en forståelse for løbebaner og placering på banen. Vi arbejder med singletaktik og doubletaktik.

Materialer:
Badmintonkompendium: Slag fra alle vinkler s.40 - 48


Kategori: Klassiske og nye idrætter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer