Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2019 id/tz (1tz id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Badminton

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Badminton

BADMINTON

Forløbet er primært bygget op omkring spil på halv bane og doublekampe. Vi arbejder med balancen mellem tekniske øvelser og de kamprelaterede øvelser. De tekniske øvelser forberedes derhjemme (video som lektie), forevises kort og øves i relativt kort tid.
Forløbet afsluttes med, at eleverne laver en video, hvor elevernes færdigheder i nogle isolerede øvelser testes.
Det teoretiske indhold i forløbet er dels knyttet direkte til de tekniske og taktiske aspekter af badminton og dels til artikler om idrætsvaner i Danmark.

HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Kende slagene serv, clear, drop, netdrop, lob & smash
- Være bekendt med de grundlæggende regler i badminton
- Beherskelse af grundlæggende benarbejde frem til nettet og tilbage til baglinjen
- Beherskelse af benarbejde til henholdsvis kort forhånds- og kort baghånds-hjørne
- Rimelig beherskelse af netdrop og lob fra både forhånd og baghånd
- Rimelig beherskelse af clear, drop, kort baghåndsserv og høj forhåndsserv
- Kunne udføre slagsekvenser hvor det er tydeligt at se hensigten med slaget
- Have en taktisk forståelse af både boldens og egen placering på banen


Produkt:
Fremvisning af øvelser og sekvenser med drejebog til en eksamen.

Litteratur:
• Badminton for alle (pdf)
• Trænerguiden (DGIs side)
• Badminton i skolen (DIFs pdf) herfra uddraget ”Basisviden om badminton.pdf”
• Uddrag om doubletaktik fra DGI-badmintonkurset K1, 2005
• Artikel_Idræt går fra forening til forretning_Videnskab.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer