Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e)
Hold 2019 ma/a (1a ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Funktionsteori
Titel 2 Polynomier
Titel 3 Vektorregning
Titel 4 Statistik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Funktionsteori


Gyldendals Gymnasiematematik side 8-74

Lineære funktioner
Kort gennemgang af stoffet fra grundforløbet (Husk hæftet fra grundforløbet)
Proportionalitet.

Eksponentialfunktion.
Grafen for en eksponentialfunktion.
Forskriften kan findes ved hjælp af 2 punkter (husk samme system som 2 punkt formlen fra lineære funktioner.
Vækst og fremskrivningfaktoren.
Fordobling og halvering.
Renteformel som er en eksponentialfunktion.
Gæld og opsparing.

Potensfunktion
Grafen for potensfunktionen.
Forskriften kan findes ved hjælp af 2 punkter (husk samme system som 2 punkt formlen fra lineære funktioner.
Potensvækst. Udvikling i procentvis forhold.

Logaritmefunktioner.
Kort om forskrift og graf.

For alle funktionerne.
Regression og data behandling.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
start test 05-11-2019
aflevering 1 15-11-2019
aflevereing2 29-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Polynomier

GG side 76 til 106

Polynomier

Grad af polynomier.
Løsninger for 2 grads polynomier.

Grafen for polynomier.
Betydningen af konstanterne.

1 grads polynomier som lineære funktioner.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3 16-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Vektorregning

Vektorregning

GG B1 side 130-188.
GG B2 side 140-178

Vektorer som matematisk begreb.

Vektorers retning og længde.
Vektorer i forhold til andre vektorer, prikprodukt, determinant og vinkel mellem dem.
Tværvektorer.
Vektorer som linjer og parameterfremstilling.
Skæring mellem vektorer.
Projektioner.
Afstand mellem punkt og linje.
Cirklen.
Afstand mellem linje og cirkel.
Skæring mellem linje og cirkel.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 4 24-01-2020
Aflevering 5 17-02-2020
øvelser fra modul 13/3 13-03-2020
Øvelser 16/3 16-03-2020
Aflevering 6 17-04-2020
øvelse 309 17-04-2020
Skriftlig Mat prøve 27-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 39 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Statistik

Statistik

GG side 108-128.
Kort gennemgang af statistik fra grundforløbet. Husk hæftet fra grundforløbet.

Ugrupperede observationer.
Diagrammer og middeltal.
Boksplot og kvartilsæt.

Grupperede observationer.
Histogrammer og sumkurver.
Kvartilsæt for sumkurver.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer