Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e)
Hold 2019 ke/c (1c ke, 1c ke øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Verdens "byggesten"
Titel 2 Mængder og masser
Titel 3 Kemiske reaktioner
Titel 4 Fra råolie til plastik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Verdens "byggesten"

- Grundstoffer og kemiske forbindelser
-Grundstoffernes periodesystem
- Ioner og salte
- Elektronparbindinger og molekyler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Fra råolie til plastik

Indblik i organisk kemi:
- carbonhydrider
- kemiske reaktioner med carbonhydrider
- projekt "Fra råolie til plastik"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejdsseddel 7 05-04-2020
Forberedelse til faglig samtale 15-04-2020
Projekt: Fra råolie til plastik 06-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer