Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e)
Hold 2019 dr/abdu (1abdu dr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturalisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturalisme

Med udgangspunkt i Jens Arentzens tanker om de tre blikretninger, arbejder vi os ind i arbejdet med indlevelse i en rolle. Vi læser om, hvad det naturalistiske teater er, hvordan man arbejder med Stanislavskijs "system", og vi afprøver, hvordan man kan arbejdet med dette scenisk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde