Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Design C
Lærer(e)
Hold 2019 de/twxz (1twxz de)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Fra trash til treasure
Titel 2 Plakatdesign. Plakaten til NGs forestilling
Titel 3 Arkitektur og naturinspiration
Titel 4 FNs Verdensmål

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Fra trash til treasure

Forløbet har fokus på genstandsfeltet materielt design og eleverne har herunder arbejdet med
lampedesign. Forløbet har indledningsvist arbejdet med researchmetoder, designprocessen og
målgruppeundersøgelse som en overbygning på grundforløbet. Som optakt til elevgruppernes
projektarbejde har eleverne analyseret professionelle lamper med fokus på designparametrene form,
funktion, kommunikation, målgruppe, æstetik og bæredygtighed. Hertil har der været nedslag i
designhistorien med afsæt i periodernes art nouveau, modernisme, pop art og postmodernisme samt
samtidsdesign. De har analyseret professionelle lamper af blandt andet Piet Hein, Poul Henningsen, Verner
Panton, Normann Copenhagen og John Procario.
Grupperne har i lampeprojektet haft til opgave at skabe en bæredygtig pendellampe til udvalgte cafeer i
Brønshøj. Grupperne har i designprocessen genereret designideer på baggrund af research fra de udvalgte
cafeer.. De har i idegenereringen foretaget informationssøgning, lavet skitserende og
eksperimenterende undersøgelser, tegninger, mood boards og bygget lampen.
I gruppearbejdet har eleverne ligeledes arbejdet med deres digitale kompetence i en fremlæggelse af
designproces og færdige designprodukt via en screencast-optagelse. I fremlæggelsen var der særligt vægt
på elevernes formidling af designprocesser, løsninger og dokumentationen af tilvalg og fravalg samt
relevant inddragelse af professionelle værker.
Materiale:
Praktiske øvelser:
- Grundbog ”Design og arkitektur – grundbog til c-niveau” af Jesper Bek, s. 72-79, 29-31, 150-152
- ”Design – proces og metode” af Mette Volf, s. 93-95 + 105-106
- Udleverede lærer-powerpoint om designhistorie
1. Planche med brandpersonality – Lav en planche som illustrerer den brandpersonality, som de har fået
tildelt.
2. Imageboard – visualisering af caferesearch -
3. Fotodokumentere forskellige lystyper og lampetyper på Svendborg Gymnasium – eleverne har taget
billeder af lys- og lampetyper på Svendborg Gymnasium som del af deres research til lampeprojekt.
4. Lampeprojekt – herunder skitser fra forskellige faser af designprocessen, referencebilleder,
procesbilleder, rumlig model af pendellampe. Opgaveformuleringen er som følgende: Bæredygtighed og
fokus på klimaet spiller en stadig større rolle i vores samfund. Jeres udvalgte spisested følger trenden, og I
den forbindelse har de brug for forslag til ny belysning, som omfavner bæredygtighed, men som samtidig er
tro mod deres brand og profil. Jeres opgave er at skabe en lampe som opfylder kundens ønske.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Design - virtuelt modul 26-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Plakatdesign. Plakaten til NGs forestilling

I dette forløb skal plakaten til årets teater og musikforestilling laves.
Som forudsætning for at kunne lave den gives der et kursus i kommunikationsdesign - hvad er et godt kommunikations og grafisk design. Vi ser på den gode plakat og ser på komposition, farver, typografi mm., som der skal bruges i eget design.
Udgangspunktet er scenografien til forestillingen Unfolding Freddie, hvor det gennemgående motiv er guldrammer i forskellige størrelser, der hænger i scenerummet samt figuren Freddie Mercury i det outfit han havde på til Live Aid-koncerten. Det bliver udgangspunketet/moodboardet for plakaten.
Eleverne skal udarbejde 3 forskellige forslag til plakat, og herefter udvælge den, de synes er bedst.
Kravet til plakaten er, at der er arbejdet med klar komposition, farver, typografi og grafisk koncept (inspiration i konkrete stilhistoriske perioder, som art nouveau, art deco, der stijl, Bauhaus, modernisme, pop art, postmodernisme, minimalisme, grunge, dekonstruktivisme), og der skal kunne argumenteres for, hvordan der er arbejdet med de forskellige dele.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Arkitektur og naturinspiration

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 FNs Verdensmål

I dette forløb ser vi på FNs Verdensmål. Vi skal have en forståelse af, hvad der er formålet og indholdet. Vi zoomer ind på 3 af 17 Verdensmål og skal udvikle brief til og løsningsforslag (inden for produktdesign og arkitektur) til relevante problemstillinger.

Fokus på:
Selv at se problemstillinger og udvikle et brief
Designprocessen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer