Hjælp 
 
December 2018 Gå til forrige månedGå til næste måned Februar 2019
Januar 2019
DagDatoBemærkningUge
Ti1
Juleferie
1
On2
Juleferie
 
To3
Juleferie
 
Fr4
Juleferie
 
5 
6 
Ma7
2i: TOK essay due in lectio at 8.15
3.g.: AT-7
Censor: KJ
Kursus: BU, GD, KS, SP, HK, SLO (13-16)
2
Ti8
1pq: mediefagseksamen m. Ba
2i: Math HL IA due in lectio.
2p: ks/historieeksamen m. CH
2q: ks/samfundsfagseksamen m. TJ
2r: ks/religionseksamen m. BS
3.g.: AT-7
Censor: KJ, Hn
Georg Mohr 9-13
 
On9
1pq: billedkunsteksamen m. KBI
1pq: idrætseksamen m. TS/Ma
1pq: mediefagseksamen m. Ba
2p: ks/historieeksamen m. CH
2r: ks/religionseksamen m. BS
3.g.: AT-7
3m: mediefagseksamen m. Ba
Kursus: MB, MH, JH
 
To10
1pq: billedkunsteksamen m. KBI
1pq: idrætseksamen m. TS/Ma
2.g.: Alumnedag kl. 9.40-12.05 i 107.
2q: ks/historieeksamen m. BS
3.g.: AT-7
Kursus: MH, UA, GP
 
Fr11
3.g.: AT-7
Feriedag: Kr, TS, HK, AT, CS, TMS, HN, Sk
Kursus: MH, UA, LL, Ny
Omsorgsdag: Ma
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
12
Orienteringsmøde kl. 10-12
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
13
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
Ma14
2.g.: Valgfagsorientering i 4. lektion.
2i: EngB WA due.
2i: Math SL IA due in lectio.
Feriefridag: Kr, AT, CS, TMS, HN
Kursus: MB
Omsorgsdag: SLO
Tanzania:PN, GP, Globalt Elevudvalg
3
Ti15
2.hf: Orientering om SSO i 2. lektion i 107.
Kursus: MB
Omsorgsdag: SLO
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
On16
Fri: SLO
Kursus: IS, El
Omsorgsdag: HK
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
To17
Feriefridag: OH
Fri: SLO
Kursus: LH, HE
Sprogfestival (KBI, Hi, Bu, LB og LL)/ Tanzania
Studievalg: LPH: Træffetid 08.40-11.20
Tanzania: PN, GP, Globalt Elevudvalg
 
Fr18
2.g: Frist for valg af valgfag
Feriefridag: HS
Fri: SLO
Fællessamling (med sprogfestivalen på besøg)
Sprogfestival (KBI, Hi, Bu, LB og LL)/ Tanzania
 
19
Tanzania
 
20
Tanzania
 
Ma21
2.g.: Innovationsforløb: 2d/AH/HS: besøg hos Herning-Ikast håndbold.
2i: BM, Chemistry, Psychology IA due in lectio.
Feriefridag: Bu, MH
Fri: SLO
Juniortalent i 107 (CC, Hn, LS og TK)
Omsorgsdag: UA (12-17)
4
Ti22
2.g.: Innovationsforløb
2z/TK/AT: besøg hos Biomar hele dagen, 2a/LB/JS: besøg hos Visit Ikast hele dagen.
Feriefridag: MH
Fri: SLO
Kursus: Bu, KB, HO, JU, JP, CS, UA, TMS, OH
 
On23
2.g.: Innovationsforløb
Feriefridag: SB
Fri: SLO
Kursus: KBI, KB (8.30-12.30)
Omsorgsdag: Kr
TR-aktivitet: Ba
 
To24
2.g.: Innovationsforløb
2.hf: Valg af fag til SSO senest kl. 9.25.
Going International
 
Fr25
Lærere: pædagogisk dag
Elever: virtuel dag hele dagen
 
26 
27 
Ma28
2i: GermB, DanB & Spanish ab initio WA due
Feriefridag: CC
Global uge
Kursus: LL
Off. af AT-eksamens opgave kl. 9.40 i 107
Omsorgsdag: UA (12-17)
5
Ti29
2.hf: Tildeling af vejledere til SSO
Feriefridag: CC
Global uge
 
On30
Feriefridag: CC, LB
Global uge
Kursus: TG, GP, GS, LL, UA
Studievalg: 3.g: Optagelse.dk
Studievalg: LPH: Træffetid 11.00-14.00
 
To31
3.g: 1. vejledningsrunde til AT i 4. og 5. lektion.
Feriefridag: Si, Hu
Global uge
Kursus: LL, UA, Ny, KJ, Sk
 
Februar 2019
DagDatoBemærkningUge
Fr1
Danmarksindsamlings-café kl. 14.00-15.30.
Feriefridag: Si, CJJ, GD, JP, LT
Fri: Hn
Global uge
Kursus: Ny, KJ, Sk
Studieretningsdag: 1a, 2a og 3a i 1.-4. lektion.
SubUniversity - elever på camp
5
2
SubUniversity - elever på camp
 
3
Musicalpremiere
 
Ma4
1i: Intro til EE, 2. lektion ved GD
2.hf: Afklaring af område til SSO
2i: Exam uploads, EngA WTs, Spanish, DanB, Germ, Dan A
Erasmus exchange: KB and selected pre-IB students
Feriefridag: Kr, SD, Ha, HK, He, JP
Fri: Hn
Kursus: Hi, ML
Musical
6
Ti5
1i: intro to the EE by subject teachers
2i: Exam uploads, EngA WTs, Spanish, DanB, Germ, Dan A
3g: 2. vejlednings-runde til AT  2. og 3. lektion.
Erasmus exchange: KB and selected pre-IB students
Feriefridag: Kr, SD, Ha, HK, He
Fri: Hn
Kinesisk nytår i Egå: 1KI, 2KI og MH
Musical
 
On6
1i: Intro to the EE by subject teachers all week
2i: Exam uploads, EngA WTs, Spanish, DanB, Germ, Dan A
Erasmus exchange: KB and selected pre-IB students
Feriefridag: HN, Kr, SD, Ha, HE, SP, KOE
Kursus: ML, LL, HS
Studievalg: 2.hf, 2i: Optagelse.dk
Studievalg: LPH:Træffetid 11.00-14.00
 
To7
1i: intro to the EE by subject teachers
2.hf: Frist for valg af område til SSO i lectio kl. 9.25
2i: Exam uploads, EngA WTs, Spanish, DanB, Germ, Dan A
3.g: Aflevering af fag til AT i lectio senest kl. 9.40.
Erasmus exchange: KB and selected pre-IB students
Feriefridag: HN, SD, HK, TD, SP, OP
Kursus: EI, Si, GD (12-15)
 
Fr8
1i: intro to the EE by subject teachers
2i teachers: Upload EEs and forms to IBIS, upload TOK essays + form to IBIS
Erasmus exchange: KB and selected pre-IB students
Feriefridag: HN, SD, HS, HK, TD, AH, SB, ST, OP
Judo i hallen
 
9 
10 
Ma11
Feriefridag: EI, LH, AG, CC, HJ, JF, Bl, LG, PN, SP, Hm, HK
Kursus: KBI
Vinterferie
7
Ti12
Feriefridag: EI, LH, AG, CC, JF, Bl, LG, PN, Hm
Kursus: KBI
Vinterferie
 
On13
Feriefridag: EI, LH, JF, LG, PN, Hm
Kursus: KBI
Vinterferie
 
To14
Feriefridag: EI, LH, JF, LG, PN, Hm
Kursus: KBI
Vinterferie
 
Fr15
Feriefridag: EI, LH, JF, LG, PN, Hm
Kursus: KBI
Vinterferie
 
16 
17 
Ma18
2i: mock exams
Feriefridag: MB, KJ, Ny, GD, AH, Ro, MJ, LK, LT, ST
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: HE
8
Ti19
1.hf: 3. fællesfaglige forløb (3 fagtimer-3 timepulje)
1.hf: 3. samtale
2i: mock exams
Feriefridag: MB, Ny, GD, MJ, LT, LK
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
MH 2. besøg (SLO, Ro og LL)
 
On20
1.hf: 3. samtale
2i: mock exams
Feriefridag: MB, Ny
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
 
To21
2i: mock exams
2x og Hn: Besøg på AU-Herning hele dagen.
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus for alle dansklærere: kl. 10-16 i 107.
 
Fr22
2i: mock exams
Faglærere: Frist for indl. af tp-opgaver på kontoret kl. 12.00
Fastelavns-fest
Feriefridag: MB, TS, SB
 
23 
24 
Ma25
2i: mock exams
Feriefridag:
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: MH
PR-møde
9
Ti26
2i: mock exams
Feriefridag: KJ
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: HJ, KB, Bu
 
On27
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
 
To28
3.g: AT-skrivedag
Feriefridag: AH
Frist: Indføring af karakterer i alle fag, STX & HF, pre-IB
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: LL, GP, MDH; UA
pre-IB: deadline for choosing DP subjects
Studievalg: LPH: Træffetid 08.40-11.20
 
Marts 2019
DagDatoBemærkningUge
Fr1
3.g: AT-skrivedag
Feriefridag: KJ, Sk, Hu, LB, MH
Kursus: ML, Ny, LL, MDH, UA, GP
9
2
2h3g billedkunst/KBI ekskursion til Aarhus
 
3 
Ma4
Feriefridag: JU, IS, Si, MH
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Terminsprøver:
3x MA/s, 3y MA/s, 3g MA/v1, 3g MA/v2, i hallen fra 8:30-13:30.
3g Ma/v, 2h Ma/v, 2h Ma/f, 2y Ma, 2z Ma, 2c Ma, 2ab Ma, 2d Ma i hallen fra 8:30-12:30.
2c SA/s, 2d SA/s i Quben fra 8:30-14:30.
TR-aktivitet: Ba
10
Ti5
Feriefridag: JU
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Offentliggørelse af karakterer i alle fag
Terminsprøver:
3g SA/v, 3c SA/s i Quben fra 8:30-14:30.
3b MU/s i Q1, 100 og 103 fra 9:00-14:00
3y bt/s, 3z BI/s, 3xy KE/v, 2b En, 2d En, 2x En, 2y En, 2z En i hallen fra 8:30-13:30
TR-aktivitet: Ba
 
On6
Feriefridag: JU, Bl
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: Hn, HE, ML, KBI, KB
Terminsprøver:
3g FY/v, 3g EN/v, 3a EN/s, 3b EN/s, 3c EN/s, 3f EN/s, 2h EN/f, 2p En, 2q En, 2r En i hallen fra 8:30-13:30
TR-aktivitet: Ba
 
To7
2.HF og 3.g: Generalprøve i netprøver.dk
2i: EngB indiv orals
Feriefridag: TS, JU, Bl, TK
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: Hn, LH, SD
Terminsprøver:
3a da, 3b da, 3c da, 3f da, 3x da, 3y da, 3z da i hallen fra 09:00-14:00
2p da, 2q da, 2r da i Quben fra 09:00-14:00
TR-aktivitet: Ba
 
Fr8
1i: Valg af fag til  EE i ManageBac
2i: EngB indiv orals
Feriefridag: TS, TD, JU, Bl, TK
Terminsprøver:
3a SP/s, 3axyz SP, 3bcf SP, 3 FR i hallen fra 8:30-12:30
3 KI, 3g TY i hallen fra 8:30-13:30
1p ma, 1q ma i Quben fra 8:30-11:30
 
9 
10 
Ma11
2i:  Spanish ab initio/ German B individual orals (LB, IS,HK, GD)
3.g: ekskursionsdage
Feriefridag: TJ, Si, Ny, Ba
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
11
Ti12
2i:  Spanish ab initio/ German B individual orals (LB, IS,HK, GD)
3.g: ekskursionsdag
Feriefridag: TJ, Ny, Ba
Going global: AP, El, HN, HS, KOE, KS, LL, Ma, MJ, PN, SLO
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
 
On13
3.g: ekskursionsdage
Feriefridag: Hu, TJ, Ba
Going global: El, HN, HS, KBI, KOE, KS, LL, Ma, MJ, PN, SLO
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: AT, AH
 
To14
2i: Danish B HL individual orals (Sk, SP)
Feriefridag: TJ, TD, Ba
Going global: AP, El, HK, HN, HS, KS, LL, Ma, MJ, PN, SLO
Introduktionskurser 8.klasse (2 dages forløb)
Kursus: CH, CS, CJJ, Bu, IS, LB
Studievalg: LPH: Træffetid 08.40-11.20
 
Fr15
1i: IBC to distribute supervisors for EE
2i: Danish B HL individual orals (Sk, SP)
Café
Feriefridag: TJ, TD, Me, TS, Ba
Going global: El, HK, HN, HS, KBI, KS, LL, Ma, MJ, PN, SLO
Kursus: JU, Hm, IS, LB
 
16 
17 
Ma18
3.g: AT-skrivedag
Feriefridag: AP, LB
Kursus: MH
Musikkursus i 103: 12.30-15.30.
12
Ti19
3.g: AT-skrivedag
3m på studietur
Feriefridag: AP
Kursus: HI, MH
 
On20
3m på studietur
Aflevering af AT-synopsis kl. 9.25
Feriefridag: AP
Kursus: Ba, MH
Lærere: aflevering af opgaveformulering til SSO i Netprøver.dk
 
To21
2.hf, 3.g: Evt. terminsprøve
3m på studietur
Feriefridag: AP, HE
Kursus: MJ
 
Fr22
3m på studietur
Feriefridag: Hi, AP, HE, Sk, JP
Forårsfestival
IB: Frist for indføring af karakterer 1i og 2i i lectio + predicted grades in IBIS, incl. EE
TOK
 
23 
24 
Ma25
1i: first check in session for EE (all week)
Feriefridag: SP, Sk
Global kickstart-workshop for globale elever (KB,SB, MJ, Bu)
13
Ti26
1i: first check in session for EE (all week)
Feriefridag: Hu, LB
Kursus: HS
 
On27
1.g, Pre-IB og 1.hf : Global kickstart (1 lektion)
1i: first check in session for EE (all week)
2.hf: Udlevering af SSO i Netprøver.dk og 107 kl. 9.30.
 
To28
1i: first check in session for EE (all week)
2.hf: SSO
Feriefridag: OH, TK
Studievalg: LPH: Træffetid 08.40-11.20
 
Fr29
1i: first check in session for EE (all week)
2.hf: SSO
2i teachers: deadline for entering criteria marks in IBIS
Feriefridag: HS, IS, LK, OH, TK
Omsorgsdag: MH
Kursus: Ny
 
30 
31
Genbesøg fra Salzwedel