Husregler for Lectio på Risskov Gymnasium:

1.
Man må gerne bytte moduler eller lokaler indbyrdes i Lectio, når følgende husregler overholdes:
- Ændringen skal fremgå af Lectio senest kl. 12.00 2 dage før.
- Elever må ikke få hultimer eller mindre end 3 lektioner på dagen.
- Lærerne kan bytte sig til enkelte undervisningsfrie dage i løbet af skoleåret, såfremt det ikke er til ulempe for øvrige kolleger og elever. (vær opmærksom på at der kan være mødeaktiviteter på undervisningfrie dage.)
- Ændringer skal holde sig inden for holdets norm +/- 2 lektioner. Se altså Hold > Modulregnskab før aflysninger eller holdoprettelser af lektioner.

2.
Man må kun aflyse et modul efter aftale med CP.

3.
Man må gerne booke et ledigt lokale i Lectio. Hvis man ikke skal benytte det oprindelige lokale, skal man huske at frigive det. Max 2 lokaler til et hold, og kun i alt 1 lokale ved booking af Akvariet og Terrariet.
Red. 3. 6. 2008
Red. 29.12.2010: Risskov Amtsgymnasium ændret til Risskov Gymnasium.

4. Vi anvender koder til registrering af lærerfravær i Lectio. Lærere kan kontakte kontoret for nærmere oplysninger herom.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.