Sproglig 1 - EN, SP, Ty
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse1
Naturvidenskabeligt grundforløb1
Samfundsfag CSamfundsfag C2
Matematik CMatematik C2
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C6
Dansk ADansk ADansk ADansk A6
Fysik C1
Naturgeografi C1
Historie AHistorie AHistorie A5
Latin C2
Religion C2
Oldtidskundskab C2
Studieretningsprojekt2
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B4
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A6
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A5
Valgfag
Kunstnerisk fag: Du skal vælge ét af følgende kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C2
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C2
Dramatik CDramatik C2
Mediefag CMediefag C2
Musik CMusik C2
C-niveau i 2.g.: Du skal vælge ét af følgende C-niveau fag som du skal have i 2.g.
Astronomi C2
Billedkunst C2
Design og arkitektur C2
Dramatik C2
Erhvervsøkonomi C2
Filosofi C2
Informatik C2
Mediefag C2
Musik C2
Psykologi C2
Hæve et fag til B-niveau Du skal vælge et af følgende fag på B-niveau
Fysik B2
Latin B2
Matematik B2
Naturgeografi B2
Valgblok i 3.g. Du skal vælge et af følgende fag
Billedkunst B2
Design og arkitektur B2
Dramatik B2
Filosofi B2
Idræt B2
Mediefag B2
Musik B2
Psykologi B2
Religion B2
Tysk fortsættersprog A2
Virksomhedsøkonomi B2
Der tages forbehold for fejl.

Ledelsen kan træffe beslutning om at udskifte naturgeografi C med et andet naturvidenskabeligt fag på C-niveau