Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Birgitte Wernberg-Møller, Marianne Willems
Hold 2019 ap/1 (1g ap1, 1g ap1-almen, 1g ap1-latin)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen Sprogforståelse - Latin
Titel 2 Almen Sprogforståelse - Almen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen Sprogforståelse - Latin

Grundlæggende introduktion til latin, hvor vi kommer omkring følgende områder:

1. Hvorfor er latin relevant i dag?
2. Kasus: nominativ, akkusativ, dativ, ablativ og genitiv
3. Ordklasser: verber, substantiver, præpositioner og adjektiver
4. Tid: Præsens og imperfektum
5. Kalender og tal

Almendelen har dækket:
1. Hvad er sprog og læringsstrategier
2. Sproghistorie
3. Ordklasserne
4. Morfologi
5. Sætningsanalyse
6. Billedsprog
7. Sproghandlinger
8. Sociolingvistik
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Almen Sprogforståelse - Almen

Almen Sprogforståelse er et forløb, der indeholder forskellige delelementer, som beskæftiger sig med sprog.
Det anvendte materiale findes i systimes i-bog: Ind i sproget.

Kernestof:
Hvad er sprog?
Læringsstrategier til at lære fremmedsprog.
Sproghistorie (herunder svensk, norsk og engelsk)
Grammatik:
Ordklasser
Morfologi
Sætningsanalyse
Billedsprog: Realplan og billedplan: metaforer, besjæling og sammenligning.
Helsætningsanalyse
Kommunikation, genrer, sproghandlinger.
Sociolingvistik
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer