Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Anna Kirk Dahl, Rikke Rask
Hold 2019 ap/2 (1g ap2-latin)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP-Latin

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)