Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Anna Kirk Dahl, Annette Munk
Hold 2019 ap/3 (1g ap3, 1g ap3-almen, 1g ap3-latin)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP-Latin

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP-Latin

Grundlæggende introduktion til latin, hvor vi kommer omkring følgende områder:

1. Hvorfor er latin relevant i dag?
2. Kasus: nominativ, akkusativ, dativ, ablativ og genitiv
3. Ordklasser: verber, substantiver, præpositioner og adjektiver
4. Tid: Præsens og imperfektum
5. Kalender og tal

Almendelen har dækket:
1. Hvad er sprog og læringsstrategier
2. Sproghistorie
3. Ordklasserne
4. Morfologi
5. Sætningsanalyse
6. Billedsprog
7. Sproghandlinger
8. Sociolingvistik
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer