Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Bente Skibsted Jespersen, Per Kristian Mikkelsen
Hold 2019 DA/gr1 (1g DA gr1, 1g Da gr1 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til dansk

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Redegørelse 17-09-2019
SKAM analyse 22-10-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer