Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Anna Kirk Dahl
Hold 2019 DA/gr2 (1g DA gr2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb
Titel 2 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Introduktion til danskfagets tre områder: litteratur, sprog og medier. Eleverne får kendskab til de tre hovedgenrer: epik, lyrik og drama, hvorfor vi kommer omkring mange forskellige genrer og forfattere. Fra traditionel lyrik til rap, fra reklamefilm til noveller og fra klassisk drama til tv-drama.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nonverbal kommunikation - hurtigskrivning 04-09-2019
Rap 04-09-2019
Dialektoptagelse 12-09-2019
SKAM-fremlæggelse 10-10-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer