Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Lisa Ludvigsen Al-Mashhadi
Hold 2019 DA/gr3 (1g DA gr3, 1g DA gr3 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dansk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dansk

Grundforløbet i dansk introducerer til de tre hovedgenrer i dansk: litteratur, sprog og medier

Herunder arbejdes med de litterære hovedgenrer: episke tekster, lyrik og dramatik samt de sproglige stofområder: kommunikation, sproghandlinger og skrivning i praksis

Forløbet er tilrettelagt, så visse elementer fra AP vil gå igen.

1. Episke tekster: Fortæller, synsvinkel, personkarakteristik mm.

2. Lyriske tekster: Semantiske skemaer, denotation og konnotation, realplan og billedplan, billedsprog, sammenligninger, metaforer, besjæling, symboler

3. Dramatiske tekster

4. Sproghandlinger, nedtoning og optoning.

5. Skrivning: Syntaktiske forskelle på talesprog og skriftsprog (forvægt og bagvægt mm.)
Øvelser i hurtigskrivning, responsgrupper mm.

Der indgår elevtimer i forløbet, hvor der bl.a. arbejdes med argumentation og analyse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende artikel om sprog 24-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer