Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Annette Munk
Hold 2019 En/gr1 (1g En gr1, 1g En gr1 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb 1: Introduction to fiction
Titel 2 Grundforløb 2: Introduction to non-fiction
Titel 3 Grundforløb 3: Working with film

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)