Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Birgitte Wernberg-Møller
Hold 2019 En/gr3 (1g En gr3, 1g En gr3 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb

Grundforløbet i engelsk introducerer til arbejdet med engelsk skriftligt og mundtligt.
Vi arbejder med fiction, non-fiction og medier og analyse af disse genrer.

Kernestof:
Fiction:
Tools for texting
Marc Mitchell: The New Girl (begge tekster fra Egebjerg, K. m.fl. systime 2013)

Vocabulary: Literary terms
Alison Fell: The Shining Mountain
Daniel Ransom: Rendezvous
(fra Engberg-Pedersen m.fl. Contexts, Gyldendal 2002)


Supplerende materiale:
The Beatles: She's Leaving Home (https://www.azlyrics.com/lyrics/beatles/shesleavinghome.html) (skriftligt summary lavet af denne sang)


Non-fiction:
Kernestof:

Non-fiction analyse af sagprosa: http://octavius/vibygym.dk/analyse-af-non-fiction.html; http://octavius.vibygym.dk/retorisk-analyse.html; http://octavius.vibygym.dk/analyse-af-tale.html
Follet, Christoffer: "Cosy little Denmark", The Times, London (Berntzen, Jorunn m.fl. (2001) Targets. Coursebook. Gyldendal Uddannelse (page 46-48)
Joy, David (July 2017): Digging in the Trash. Published in "The Bitter Southener". Denne version fra skriftlig eksamensopgave, 31-5-2018.
Saunders, George (May 2013): Commencement Address. delivered at Syracuse University in New Your and published in New Your Times. Denne version fra skriftlig eksamensopgave, 25-5-2016

Supplerende materiale:
AV: Uddrag af Saunders der holder sin tale.
Aflevering om Saunders' tale: "Does Mr. Saunders reach you?"
Sproglig analyse af små tekstuddrag (ordvalg og syntax)

Film:
Kernestof:
How to analyse films and TV series: M. Houlind m.fl. "Film skal ses i engelsk" Gyldendal 2016 (uddrag)
Analyse og fremstilling af PowerPoint i grupper af kortfilmen: An Unfinished Romance

Supplerende materiale:
AV: Niceville

Grammatik/skiftligt engelsk emner: genitiv; ordstilling; kongruens; tempus; sætningslængde;

Anslået sidetal: 50
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer