Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Kjær Nannerup
Hold 2019 id/gr1 (1g id gr1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis og ultimate

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)