Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kirstine Kjær Nannerup
Hold 2019 id/gr2 (1g id gr2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis og ultimate

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis og ultimate

Formål:
1) At skabe et fælles udgangspunkt og fundament for den fremtidige indlæring af boldspil.
Herunder at nybegyndere i boldspil bliver trygge og opnår basisfærdigheder, mens de erfarne boldspillere kan lære metoder til og indsigt i at tage ansvar for at hjælpe mindre erfare boldspillere.

2) At udvikle fælles termologi og italesættelse af praktisk, tavs viden.

Delemne 1: ULTIMATE
Ultimate som inkluderende boldspil

Læringsmål:

Spillets betingelser: Regler, Scoring
Tekniske færdigheder: Baghåndskast, Forhåndskast, Begyndende overhåndskast, Pivotering, Cuts, vertical stack m. handler

Taktisk: Mandsopdækning, afleveringer - kommunikation og timing, Brug af cuts i spillet, Bredde/dybde

Forløbet blev afsluttet med en fælles ultimateturnering for alle 1.g klasser.

Delemne 2: BOLDBASIS

Læringsmål:

At opnå kendskab til de 4 forskellige boldspilsfamilier
Indgå i og omstille sig mellem forskellige typer af kaosspil (viden i boldspil).
- Den gode aflevering
- Spilbarhed, brede/dybde, kommunikation
- Mandsopdækning/zoneopdækning

Reflektere og diskutere forskellige spil og deres regler med udgangspunkt i spilhjulet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer