Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Claus Fisker Kristensen
Hold 2019 Ma/gr1 (1g Ma gr 1 pulje, 1g Ma gr1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den rette linje

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den rette linje

Følgende sider er læst i Grundforløbsbogen Gyldendals Gymnasiematematik: 8-52.

Kernestof:
Lineære funktioner
Grafer for lineære funktioner
Koordinatsystemet
Skæring mellem to punkter.
Hældningskoefficient
Lineære tilvækster
Topunkts-formlen herunder bevis
Lineære modeller
Ligefrem proportionalitet
Lineær regression og residualplot

Anvendelse af NSpire
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer