Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Jesper Kjær Nannerup
Hold 2019 Ma/gr2 (1g Ma gr2, 1g Ma gr2 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den rette linje

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den rette linje

Følgende sider er læst i Grundforløbsbogen Gyldendals Gymnasiematematik: 8-52.

Kernestof:
Lineære funktioner
Grafer for lineære funktioner
Koordinatsystemet
Skæring mellem to punkter.
Hældningskoefficient
Lineære tilvækster
Topunkts-formlen herunder bevis
Lineære modeller
Ligefrem proportionalitet
Lineær regression og residualplot

Anvendelse af NSpire
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afleveringsopgave 1 05-09-2019
Afleveringsopgave 2 26-09-2019
Screencast/PP 27-09-2019
Screening (laves i undervisningen) 01-10-2019
Screencast præsentation 11-10-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer