Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Vivi Bak Jensen
Hold 2019 Ma/gr3 (1g Ma gr3, 1g ma gr3 pulje)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Funktionsbegrebet, lineære funktioner
Titel 2 Eksponentiel udvikling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Eksponentiel udvikling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer