Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Morsø Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Marianne Damgaard Andersen, Olivier Cointe
Hold 2019 nv3 (1g nv3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Mordet på Sille
Titel 2 Mordet på Sille

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Mordet på Sille

Forløbet starter med foredrag som introducerer til de generelle arbejdsmetoder i forbindelse med opklaring af mord/grove kriminalforbrydelser, herunder den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Herefter følger en række oplysninger og øvelser, som eleverne gennemfører med det formål at opklare mordet på Sille - en fiktiv case.

EKSKURSION/Hyttetur:
Undersøgelse af findested - Bjørneborg

ØVELSER:
Lydens hastighed
Udtagning af sedimentprøver
Blodstænkanalyse
Måling af ligets temperatur - Afkøling af lig
Fysisk sedimentanalyse
Analyse af skydevåben
På sporet af gerningsmanden - DNA-analyse
Krudtslamanalyse
Retsentomologi

EVALUERING:
individuel eksamen med udgangspunkt i portfolio.
Varighed: 20 min.
Eleven indleder med 5 minutters oplæg.

Der gives én karakter.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodstænksanalyse 08-09-2019
Lydens hastighed 08-09-2019
Midtvejsevaluering 18-09-2019
Larver i kylling 29-09-2019
Temperatur i gris 29-09-2019
Krudtslam 06-10-2019
Sedimentanalyse 06-10-2019
Skudanalyse og balistik 06-10-2019
På sporet af gerningsmanden 07-10-2019
Eksamensopgave 10-10-2019
Omfang Estimeret: 36,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mordet på Sille

Forløbet starter med foredrag som introducerer til de generelle arbejdsmetoder i forbindelse med opklaring af mord/grove kriminalforbrydelser, herunder den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Herefter følger en række oplysninger og øvelser, som eleverne gennemfører med det formål at opklare mordet på Sille - en fiktiv case.

EKSKURSION/Hyttetur:
Undersøgelse af findested - Bjørneborg

ØVELSER:
Lydens hastighed
Udtagning af sedimentprøver
Blodstænkanalyse
Måling af ligets temperatur - Afkøling af lig
Fysisk sedimentanalyse
Analyse af skydevåben
På sporet af gerningsmanden - DNA-analyse
Krudtslamanalyse
Retsentomologi

EVALUERING:
individuel eksamen med udgangspunkt i portfolio.
Varighed: 20 min.
Eleven indleder med 5 minutters oplæg.

Der gives én karakter.
Indhold
Omfang Estimeret: 36,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer