Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Anne Toft Vestergaard
Hold 2018 DA/c (1c DA, 2c DA, 3c DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Slægt og ære I (VÆRK 1)
Titel B ASK 1
Titel C Kronologiforløb - DHO
Titel D Mundtlighed - retorik
Titel E Familien - VÆRK 2
Titel F Avisnyheder - VÆRK 3
Titel G 1990'ernes litteratur
Titel H Sociale medier
Titel I Klima - forandr., bekymringer og dystopier VÆRK 4
Titel J Skriftlig formidling - eksamensgenrer
Titel K realismer og modernismer i det 20. årh. litt - V5
Titel L Virkelighedens verden: Dokumentar og reality VÆRK6
Titel M Fuck normen - queer og crip
Titel N Samtaleanalyse
Titel O Nyeste tid og eksamensrepetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Slægt og ære I (VÆRK 1)

I dette forløb om slægt og ære skal vi se på den ældste nordiske litteratur - saga, folkeviser og folkeeventyr.

Vi læser Ravnkel Frøjsgodes saga med fokus på fortællestil, periode og datidens værdier. Folkeviserne og -eventyrene læses med fokus på genretræk og analysemodeller. I forløbet arbejdes også med remedieringsøvelser på klassen.

Tekster: Ravnkel Frøjsgodes saga i dansk nyoversættelse af Peter Springborg (VÆRK 1)
Folkeviserne "Hr Bøsmer i Elverhjem", "Germand Gladensvend" og "Ebbe Skammelsøn"
Folkeeventyrene "Prins Hvidbjørn" og "Tornerose" (strukturalistiske og psykologiske læsninger)


Supplerende stof:
Afsnit om eventyr fra "Litteraturens veje" og "Håndbog til dansk"
Klip fra serien "Game of Thrones": https://www.youtube.com/watch?v=47MazYDnmaU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0O4MWsLZVGYLqyNUPdPz9VmGViIy5hrlDKofDl0I18GjlBmAg7SpQmIl0
Humleridderne: "Hellere se dig død" https://www.youtube.com/watch?v=h1iOPlH44pQ
Drengene fra Angora: "Ridder-problemer" https://www.youtube.com/watch?v=XvKQQ_nqICY
Rather Homemade Productions: "Ebbe Skammelsøn - Hvad fanden skal det nu betyde?" https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0&fbclid=IwAR2my_My3hdvGC0PPcjC5ehR5eKr2gggHJHsRGAX02S3S5gRqT70txg-IVU

Musik: Asynje: "Hr Oluf" https://www.youtube.com/watch?v=3t360MVYFL0
Sorten Muld: "Bonden og Elverpigen" og
Sorten Muld: "RavnenW https://www.youtube.com/watch?v=JBRukQ4d7zc&fbclid=IwAR03buxKHQjdYBSq4Lv0r4dxnipkkc_l9sDo1pQEIA1P6JuNKfywpUIaKaw&app=desktop

Skriftlige opgaver:
Sagagenren for børn (remedieringsopgave lavet i timen)
aflevering 1: omskrivning af saga til nutidig skrivestil eller omvendt
aflevering 2: Ebbe Skammelsøn som nyhedsartikel/moderens dagbog/Adelus' dagbog
omskrivning af strofer fra Ebbe Skammelsøn til moderne sprog/chatsprog

Omfang: ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 1 05-12-2018
aflevering 2 16-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B ASK 1

Alment skriftlighedkursus (ASK) 1
Fokus på:
- typiske fejltyper og sproglig korrekthed i dansk
- tegnsætning
- sprogets betydning og funktion
- sprog, genre og stil - om de fem skrivemåder
Fokus på:
- at komme godt i gang med at skrive -> skrivestrategier
- fra læst stof til faglig formidling
- sammenhæng i tekster
- opgaveformalia - litteraturliste og noteapparat
- brug af Studiecentrets og Skive Biblioteks materialer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kronologiforløb - DHO

Fælles optakt til DHO, flerfagligt forløb dansk og historie.
I dette samarbejde med historie skal vi se på ældre litteratur som udtryk for dens samtid. Vi læser tekster fra oplysningstiden til og med Det folkelige gennembrud. Som grundbog bruges Mads Rangvid og Mimi Sørensen: "Brug litteraturhistorien" (Systime, 2014)

Sideløbende med dette forløb afvikles de sidste ASK-moduler (alment skriftlighedskursus)

Læste tekster:

Ludvig Holberg: Epistel 91 (1749)
Ludvig Holberg: Uddrag af "Jeppe på bjerget" (første akt sc. 1-3 og 5. akt sc. 6) (1722)
Peter Andreas Heiberg: "Selskabssang" (1790)
Schack von Staffeldt: "Indvielsen" (1801)
Oehlenschläger: "Morgenvandring" (1805)
H.C. Andersen: "Klokken" (1845)
H.C. Andersen: "Hyrdinden og skorstensfejeren" (1845)
Nick Cave og Kylie Minogue: "Where the Wild Roses Grow" (sang/musikvideo, 1995)
Medina: ""For altid" (sang/musikvideo, 2001)
Herman Bang: "Den sidste balkjole" (1887)
Henrik Pontoppidan: "Naadsensbrød" (1885)
Ulrich Peter Overby: "Enhver som har trådt sine barnesko" (1873)
Louis Pio: "Målet er fuldt"
Martin Andersen Nexø: Uddrag af "Pelle Erobreren" (1909)
Jeppe Aakjær: "Tyendesang" (1918)
Uddrag af Nietzsche: "Således talte Zarathustra" (1883)
Uddrag af Darwin: "Af menneskets afstamning" (1871)
Uddrag af Brandes: "Indledningsforelæsning til hovedstrømninger i det 20. århundredes litteratur" (1871)
Afsnittet "Skrivestil og sprog" fra Tinne Serup Bertelsen, Peter Kennebo og Barbara Kjær-Hansen. "Litteraturhistorien på langs og på tværs". Systime, 2012.

Estimeret 80 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 3 27-02-2019
aflevering 4: litteraturhistorie 01-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mundtlighed - retorik

Vi arbejder med at analysere og udforme gode taler og ser også på retorik og argumentation i den igangværende valgkamp til Folketinget 2019.

Kernestof: Håndbog til dansk i-bog: 4.9 (talegenrer, appelformer, det retoriske pentagram) og 4.10 (Toulmins argumentmodel, argumenttyper)
Lærerudarbejdet power point om retorikkens forarbejdningsfaser
opgaveark til argumentmodellen

Uddrag af elevvalgte taler til analyse:

Præsident Obamas indsættelsestale: https://www.youtube.com/watch?v=-1ljmtaibC4
vs. Præsident Trumps indsættelsestale: https://www.youtube.com/watch?v=sRBsJNdK1t0&t=18s
Emma Watsons "He for she"-tale (https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk),
Rasmus Paludan: "Floder af blod"-tale https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww,
Dronningens Nytårstale 2018: https://www.youtube.com/watch?v=8qriMRBEkSI&t=138s
Statsministerens Nytårstale 2019: https://www.youtube.com/watch?v=yaImOe4-aWU
Alis Nytårstale Yallahrup Færgeby: https://www.youtube.com/watch?v=ZsTBqhWDFKI&t=150s

appelformer i trykte reklamer og reklamefilm (elevvalgte eksempler)
argumentation og retorik i elevvalgt materiale
argumentation og retorik i valgmateriale fra valgmødet på gymnasiet maj 2019
Eleverne udarbejder deres egne taler og giver hinanden respons i grupper.

Estimeret 30 sider.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 5: Skriv en tale 15-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Familien - VÆRK 2

I dette forløb skal vi se på mange forskellige typer af familier som et tema i kunsten. Vi arbejder på tværs af det litterære, sproglige og mediemæssige område og inddrager et bredt udvalg af genrer. Forløbet har derfor også som fokus at analysere, sammenligne og diskutere forskellige genrer og deres fremstillingsformer. Forløbet afsluttes med fælles værklæsning af Thomas Korsgaards "Hvis der skulle komme et menneske forbi".

Kernetekster:
Maja Elverkilde: ”Mor og far” (2008)
"En barndom i helvede" (dokumentar)
Anja Otterstrøm: "Sportsbutik"
Naja Marie Aidt: ”Hun græder ikke”
Anne Dorte Michelsen: ”En lykkelig familie” (sangtekst)
Kristina Nya Glaffey: Uddrag af romanen "Mor og Busser” (2014)
Kortfilmen ”Beast” (2009)
Novellefilmen ”Daimi” (2012) https://vimeo.com/77211866

Værk 2: Thomas Korsgaard Hvis der skulle komme et menneske forbi (2017) + diverse anmeldelser fra bl.a. Skive Folkeblad


Supplerende tekster:
4 digte læst gruppevis:
H.C. Andersen: Til min moder (1823)  
Gustaf Munch-Petersen: Til mine forældre (1932)
Carsten René Nielsen: Til mine forældre (1993)
Yahya Hassan: Barndom (2013)
Børnebogen "Niller Pilfinger får en flyvetur" af Stine Josefine Dige (2016)
Uddrag af Jens Blendstrup: Gud taler ud (2006)  (Fra Livsværker-antologien)
Diverse billeder af Julie Nord
Oversigt over filmiske virkemidler fra Paldam m.fl. Idansk, ibog fra Systime (2019)’

Estimeret sideantal: 350 + 30 (supplerende)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 1: Lynhistorie 28-08-2019
Aflevering 2: Analyserende artikel 30-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Avisnyheder - VÆRK 3

Klassen deltager i avisugen,, hvor de i fire uger har adgang til en lang række aviser, bl.a. Berlingske, Kristeligt Dagblad, BT og Skive Folkeblad.
Fokus i forløbet ligger på nyhedsgenrer og nyhedskriterier.

Kernetekster:
ibogen "Håndbog til dansk 5.1: bl.a. om avistyper, stofområder, genrer (nyheds- fortællende og meningsjournalistik), ydre og indre komposition, det journalistiske sprog, fake news og clickbait) Systime, 2017
Herman Bang: "Branden" (1884) og skriveøvelser hertil (omskrivninger af aktuelle nyheder med samme virkemidler)
Ronja Melander: "Syrer tiltalt for bombeplaner" Notits i Jyllands-Posten 16.05.2017 og ”Asylansøger ville sprænge danskere i luften: En af venligboernes stakkels forfulgte syrere havde planer om bombeattentater i København” af Poul Erik Andersen, denkorteavis.dk 17. maj 2017.
Flemming Christiansen: "Den dag Daniel døde" Politiken, 20.12.2014 https://politiken.dk/magasinet/feature/art5590856/Den-dag-Daniel-d%C3%B8de
Dagens nyheder online fra Avisportalen (aiu.dk)
Sammenligning af dagens nyheder i forskellige aviser (VÆRK 3)
Læsertal på www.gallup.dk
Gruppearbejde om nyheds-, menings- og fortællende journalistik

Supplerende tekster:
Lærerudarbejdede ppts om journalistik på nettet samt priming, vinkling og framing i journalistik på sociale medier og nettet

Omfang: ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 3: Analyserende artikel om roman 28-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel G 1990'ernes litteratur

Klassen har valgt 1990'erne til periodelæsning.
Vi bruger teorien i "Brug litteraturhistorien", ibog, Systime, 2019. Afsnittene "Historiens afslutning og det senmoderne", "Postmodernisme" og "Skrivestile".

Kernestof:
Helle Helle: "Fasaner" (1996) + læreroplæg om metoder til litteraturanalyse
Jan Sonnergaard: Sex (1997)
Naja Marie Aidt: En kærlighedshistorie (1993)
Peter Adolphsen: Madeleine eller lille trist roman (1996)
Thøger Jensen: Så sad det unge par sikkert og så video (1993)
Simon Fruelund: Mælk (1997)
Charlotte Weitze: Skifting (1996)

Supplerende stof:  
malerier af Anna Ancher og Martin Bigum

Anslået omfang: 60 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Sociale medier

I dette forløb arbejder vi med forskellige former for sociale medier med afsæt i "Håndbog til dansk". Vi ser bl.a. på samtaleanalyse, facework (frontstage, backstage, middle region), branding på Youtube og argumentation.

Kapitel 5.7 i "Håndbog til dansk" (Systime, 2017) om sociale medier: https://hbdansk.systime.dk/?id=p275 Afsnittene Småsludren på Facebook, regler, netikette og høflighed på facebook, høflighedsprincipper, debat, argumentation og skænderi på de sociale medier, Den personlige blog og Fra selvfortælling til personligt brand + opgaver hertil.
Kapitel 4 "Selvfremstilling og de sociale medier", !Perspektiver i dansk Grundbog" s. 86-105

Uddrag af "Den lyserøde elefants guide til de sociale medier" fra "Perspektiver i dansk antologi" kap. 4
Caspar Eric: "Jeg har en samtale" (Fra 7/11, 2014) fra "Perspektiver i dansk antologi" kap. 4
Kasper Bjerre: "Svovl" (2016) fra "Perspektiver i dansk antologi" kap. 4
Fie Laursen: "Min ærlighed" (video,
Johnni Gade: "Fie Laursen diss track"
Kampagne "Uploaded" fra Medierådet
Diverse profiler på sociale medier inkl. Youtube valgt af eleverne

Anslået omfang: 70 sider. Sidste del af forløbet er gennemført virtuelt.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Klima - forandr., bekymringer og dystopier VÆRK 4

Vi studerer klima og klimaforandringer og ikke mindst fremstillingerne af dem i et danskfagligt perspektiv. Vi skal læse fiktionsfremstillinger og aktuelle nyhedsartikler og arbejde med klimalitteraturens fire kendetegn jf. bogen "Klimalitteratur".

Kernetekster:
"Den store vandflod" (Syndflodsmyten) fra Det gamle testamente i Bibelen
Afsnittet "Mytens genretræk" i "Litteraturens Veje"
Merete Richter: "Mycelium" novelle i antologien "Undergang", 2014
Thor Gustafsson: "Klimalitteratur" (ibog) Systime, 2020. Kapitel 1-4, 6, 8 og 9.  Hertil de følgende digte:
Theis Ørntoft: "Det er forvirrede tider"af Digte 2014
Eske K. Mathiesen: "Endnu en gang er det slående" (2010) af Samlede digte 2004-2014 (2015-2016):
Morten Søndergaard: "Bourdieu i køkkenhaven" af Hallo – jeg er vejret (2008)
Silja E. K. Henderson: af 1,7 tipping point (2018)
Julie Sten-Knudsen: "stranden er hver dag" af Spor efter fugle (2017):
Jens Blendstrup: "Dette er det oversvømmede digt" af Hallo – jeg er vejret (2008):
Rasmus Nikolajsen: "Saltstraumen, 7. december 2013" fra Tilbage til unaturen (2016)

Digtsamling: "Hallo, jeg er vejret", Borgen, 2008 (VÆRK 3)

Supplerende tekster:
Zulu Comedy Galla 2017: "Polen smelter" https://www.youtube.com/watch?v=FKn6cMg3Vpk
Diverse kampagnevideoer fra Conservation International

Som afslutning på forløbet udarbejder eleverne deres egne klimakampagnefilm (storyboards eller små film)

Anslået omfang: 100 sider. Hovedparten af forløbet er afviklet virtuelt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering 5 16-04-2020
Aflevering 6: reflekterende artikel 20-05-2020
Dansk skriftlig årsprøve 29-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Skriftlig formidling - eksamensgenrer

Som opsamling på den skriftlige årsprøve repeterer vi eksamensgenrer og arbejder med små, skriftlige øvelser. Vi anvender også erfaringerne fra SRO og kigger frem mod SRP. Hvad er en god opgave? Hvordan skriver man en fængende indledning? Hvad er forskellen på refleksion og diskussion? Skrivekurset er baseret på "Eksamensgenrerne i dansk" af Nikolaj Rekve Eriksen m.fl., Systime.

Estimeret omfang: 30 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opgave 1a: indledning og disposition 24-08-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K realismer og modernismer i det 20. årh. litt - V5

Realismer og modernismer i det 20. århundredes litteratur (VÆRK 5)

Emnet introducerer og placerer århundredets fremherskende litterære strømninger i forhold til realisme og modernisme. I forløbet læses tekster af kanonforfatterne samt i mindre omfang andre relevante forfattere. Også nyere forfattere fra 80’erne og 90’erne indgår i emnet, så århundredets litteratur følges helt til dørs. I forløbet trænes informationssøgning, analyse og fortolkning, sprogbevidsthed samt formidling.
De valgte forfattere præsenteres ved elevoplæg, mens analysearbejdet foregår på klassen eller i grupper. Grundbog: Til hele forløbet bruges Steffen Auring og Erik Svendsen (2010): Realismer modernismer. Systime, samt enkelte kopier.

Mål:
• At kunne genkende konstituerende træk ved hhv. realistiske og modernistiske tekster
• At kunne søge information om en given forfatter og udforme et kort og klart mundtligt oplæg
• At opnå sikkerhed i analyse, fortolkning og perspektivering samt få et bredt overblik over århundredets litterære tendenser


Læste tekster:
Indledningen til "Realismer modernismer", s. 7-32
Baudelaire: ”Hymne til skønheden” s. 38
Sophus Claussen: "Parken og staden" s. 56
Martin Andersen Nexø: ”Lønningsdag” s. 65-67
Tom Kristensen: ”Det blomstrende slagsmål” s. 73-75   
Karen Blixen: ”Ringen” (dok.)  
Martin A. Hansen: Agerhønen" s. 92-95
Frank Jæger: ”Enhjørningen” s. 97-98  
Jorge Luís Borges: ”Emma Zunz” s. 100-104  
Peter Seeberg: ”Patienten” s. 112-114  
Klaus Rifbjerg: ”Livet i badeværelset” s. 107-108 og ”Det er blevet os pålagt” (dok.)
Per Højholt: ”Henry-digtet” (dok.)
Anders Bodelsen: ”Pointen” (s. 118-123)
Vita Andersen:  ”Hun ser godt ud” og ”Arkitektens specialitet” (dok.)   
Michael Strunge: ”Den hæslige by” s. 131
Søren Ulrik Thomsen: ”Levende” s. 140-141   
Naja Marie Aidt: ”Kvinden i baren” s. 179-183  

Eleverne har i tilknytning til forløbet læst et selvvalgt værk fra perioden.

Estimeret omfang: 100 sider + værklæsning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1b: hele afleveringen 05-10-2020
aflevering 2 09-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Virkelighedens verden: Dokumentar og reality VÆRK6

I dette forløb arbejdes med tv-dokumentar og reality-serier. Vi tager udgangspunkt i den klassiske dokumentar og bevæger os derefter til reality og diskuterer genrer, fakta- og fiktionskoder og filmiske virkemidler. Undervejs i forløbet arbejder klassen med medieværket "Aldrig mere mor". Forløbet afsluttes med paroplæg om selvvalgte reality-programmer

Kernestof:
Håndbog til dansk 5.2: "Dokumentarfilm og mockumentary": afsnittene "Kreativ bearbejdning af virkeligheden", "Dokumentarfilmtyper", "Autencitetsmarkører i dokumentarfilm" og "Brugen af fiktion og fiktionskoder"
Håndbog til dansk 5.3: "Reality-tv": afsnittene "Tre typer reality-tv", "Tilværelsen som et teater" og "Middle Stage"
DR1 dokumentar: "Aldrig mere mor" (klassens medieværk) DR1, 2016
"Drengene på kanten" afsnit 1 (DR3, 2018)
Selvvalgte dokumentarer analyseret gruppevis: "Danske mord: Englemagersken", "Limbo - når sabbatåret er fucked", "Togulykken på Storebælt", "Indefra med Anders Agger: Tvangsfjernet", "Muldvarpen - undercover i Nordkorea", alle fra DR
Reality: "Rejsen til verdens ende" og "Familien fra Bryggen"

Supplerende stof:
Klip fra diverse dokumentarer valgt af lærer + elever, bl.a. "En ubekvem sandhed" (2006), "Dømt til behandling" (1997), "Baader Meinhof komplexet" (2008), "Armadillo" (2010), og "66 billeder fra Amerika" (1981).
Klip fra reality-programmerne "Bonderøven" (DR1), "Landmand søger kærlighed" (TV2), "Dagens mand" (TV2), og "Sporløs" (DR1).

Estimeret omfang: 60 sider. Forløbet har udelukkende bestået af virtuel undervisning.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 3 11-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Fuck normen - queer og crip

Vi undersøger kønsnormer, queer og crip som tendenser i nyeste tids litteratur med udgangspunkt i "Fuck Normen" af Helle Juhl Lassen, DLF, 2016. Hvad vil det egentlig sige at være normal?

Kernestof:
"Fuck Normen": Introduktion s. 6-11, Køn s. 28-41, Queer s. 51-79, Crip s. 85-94
Mette Moestrup: "Drama Queen" ("Fuck Normen" s. 10-14)
Jens Rosendal: "Du kom med alt hvad der var dig" s. 57-58 i "Fuck Normen"
Niviaq Korneliussen: uddrag af "HOMO sapienne" "Fuck normen" s. 61-78
Casper Eric: uddrag af "Nike" s 89-92 i "Fuck Normen"


Supplerende stof:
Leonard Cohen: "I'm your man": https://www.youtube.com/watch?v=YuCpTi0EtbU&ab_channel=LeonardCohenVEVO
Bisse: "Jeg er din mand": https://www.youtube.com/watch?v=jxcFQgHRqrE&ab_channel=SuperSpurrs
DR1 dokumentar DR3, 2018: "Hunkøn" afsnit 1: https://www.dr.dk/drtv/se/hunkoen_47666
Olga Ravn: "Reklamepigebarnet" i "Fuck Normen"
Reklame for Suntours og Artikel fra Se og hør: "Min første latina" fra "Blik for køn" (PDF)
Queer-læsning i grupper af St. St. Blicher: uddrag af “En landsbydegns dagbog (1824, roman),
Herman Bang: Franz Pander (1886, novelle), Bjørn Rasmussen: Huden er det elastiske hylster… (2011, roman)
Casper Eric: Oplæsning af uddrag af "Nike": https://www.youtube.com/watch?v=yaZc0vypvOg&ab_channel=GyldendalForlag

Estimeret omfang: 50 sider. Hele forløbet minus to moduler har været virtuelt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
dansk terminsprøve 22-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Samtaleanalyse

Vi arbejder med samtaleanalyse, sproghandlinger og facework i nyere litteratur og film.

Kernestof:
Håndbog til dansk 4.12: "Kommunikationsanalyse": afsnittene "Kommunikationssituationen", "Turtagning, gambitter og god dialogskik", "Sproghandlinger", "Samarbejdsprincippet og det underforståede", "Høflighedsprincippet", "Facework og ansigtstruende handlinger" og "Transaktionsanalyse".
Kortfilmen "Under bæltestedet", Alexander Kølpin, 2006
Anna Grue: "Stå dog ikke der i regnen", 2012Supplerende stof:

Corona-memes ud fra Sundhedsstyrelsens råd på https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/forebyg-smitte-mod-coronasmitte
Dagens nyheder på netaviserne (kommunikation)
Anne Grethe Bjarup Riis' interview i Go'Morgen Danmark, 2011: https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI&ab_channel=Gomorgensex (kommunikation og turtagning)
sproghandlinger i reklamer og på facebook
facework på facebook
Lex og klatten: "Lorteliv" https://www.youtube.com/watch?v=F63lW0Tx5j8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3OrworPkIKr1osY6aWTjDgy7mTOLXsDyWiXvT0Uh-XU6YH0n0q50AfGKs&ab_channel=MrBrautsch (samtaleanalyse, facework)
Rytteriet: "Rødvin og hvidvin = rosé" https://www.youtube.com/watch?v=qYmqCaBvMU0&fbclid=IwAR2n-FN0HY-tNItdBUjBY0uXEQrxvJLUQYslzda38dTFH4BWNcWtTtVEFwY&ab_channel=SteenKristensen (samtaleanalyse, sproghandlinger)
Carsten Colling: "Frokost med mor" https://www.youtube.com/watch?v=gr9endKXUSM&fbclid=IwAR3djz6kPSdGLmVgVQPt-y36mt5b44icopY2TP6qmHWRM_nM4StyGvmlStI&ab_channel=CarstenColling (facework, samtaleanalyse)

Estimeret omfang: 30 sider. Forløbet har været delvist virtuelt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 4 19-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Nyeste tid og eksamensrepetition

Vi læser om nyeste tid og samler op inden eksamen.
Tekster fra Systimes i-bog "De seneste fem år".

Kernestof:
Jamal Bendahman: Uddrag af "Ash-Shaheed" (Vidnet) (ROMAN, 2019)
Kristian Bang Foss: Uddrag af "Frank vender hjem" (ROMAN, 2019)
Amalie Langballe: Uddrag af "Forsvindingsnumre" (ROMAN, 2019)
Olga Ravn: Uddrag af "De ansatte" (ROMAN, 2018)
Lone Hørslev: "Dagene er data" (LYRIK, 2018)
Helle Helle: uddrag af "de" (ROMAN, 2018)
Naja Marie Aidt: uddrag af "Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage - Carls bog (2018)
Christina Hagen: uddrag af "White Girl 2" (2018)
Morten Pape: uddrag af "Planen" (2015)
Naiha Khiljee: digte fra "Kære søster" (2020)

Estimeret omfang: 30 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
aflevering 5 10-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer