Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Tania Rettig
Hold 2018 DA/d (1d DA, 2d DA, 3d DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sociale medier
Titel B Dokumentarfilm
Titel C Kronologiforløb - DHO (+ ASK)
Titel D Kanonforfattere
Titel E Kortfilm
Titel F Retorik og argumentation i klimadebatten
Titel G Lyden af de Skuldre vi står på (værk)
Titel H Nyeste tid
Titel I Det moderne gennembrud
Titel J National identitet og diskursanalyse
Titel K Avisjournalistik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Dokumentarfilm

Et (spredt) forløb om dokumentarfilm. Vi arbejder med dokumentarfilmgenren og de forskellige doumentarfilmtyper. Fakta- og fiktionskoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kronologiforløb - DHO (+ ASK)

I det litterære kronologiforløb indgår også et alment skriftlighedskursus (ASK) som optakt til DHO
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kortfilm

Medieforløb om kortfilm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Lyden af de Skuldre vi står på (værk)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer