Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Martin Bundgaard
Hold 2018 DA/x (1x DA, 2x DA, 3x DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk på STX - introduktion til faget
Titel B Dramatik-genren
Titel C Retorik, argumentation, kommunikation, radio
Titel D ASK-forløb
Titel E Barokken
Titel F DHO-forløb
Titel G Ravnkel Frøjsgodes saga - værklæsning 1
Titel H Dokumentar, reality - medieværk
Titel I Den mundtlige fortælling
Titel J Romantik og romantisme
Titel K Samtaleanalyse m.m.
Titel L Sagprosagenren
Titel M Krimigenreforløb
Titel N Det moderne gennembrud
Titel O Realisme(r) og modernisme(r) - 1900-2021

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk på STX - introduktion til faget

I dette første forløb i stamklassen gives der en introduktion til faget og der laves nogle analyser, så vi kan komme godt i gang med de danskfaglige samtaler. Introduktion til lyrikanalyse og arbejde med digtanalyse.

ns. 15
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D ASK-forløb

Alment skriftlighedskursus (ASK) 1, modul 1-10
I dette forløb øves skriftlighed i gymnasiet. Vi arbejder med følgende emner:
- Introduktion til STX Metroen og progressionsplan.
- Typiske fejltyper og sproglig korrekthed i dansk.
- Tegnsætning.
- Sprogets betydning og funktion.
- Skrivemåder, sprog, genre og stil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Barokken

Litteraturhistorisk nedslag i perioden 1650-1720, hvor vi ser på barokken som periode og stil. Genren salme, men også nyere perspektivtekster (medietekster og lyriske tekster) læst/anvendt med fokus på at fremfinde eventuelle barokke stiltræk i disse.

ns. 10
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ravnkel Frøjsgodes saga - værklæsning 1

Fælles værklæsning nr. 1: Ravnkel Frøjsgodes saga og skjaldekvadet Egil Skallagrimson - Sønnetabet (o. 900). Herudover er et antal tekster anvendt som perspektiveringstekster. I forbindelse med perspektiveringen er der arbejdet med genrebestemmelse, samt kommunikationsanalysemodel i forhold til to emnerelevante trailere.

ns. 30
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Dokumentar, reality - medieværk

Forløb med fokus på dokumentargenren og reality-genren, genretræk og om audiovisuelle virkemidler. Analyse af eksempler af forskellig slags inden for begge storgenrer. Som klassens medieværk er dokumentarfilmen: Utøya: De overlevende fortæller (2019) set og analyseret.

ns. 150
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Romantik og romantisme

Litteraturhistorisk periodeforløb om romantik og romantisme. Udvider det kendskab til perioden som blev givet i DHO-forløbet.

ns. 150
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Sagprosagenren

Forløbet er et forløb om Sagprosagenren. Forløbet vil bestå af dels (1) læsning om sagprosagenren, for at opnå viden om genrens kendetegn og undergenrer og for at opnå kendskab til faglige begreber relateret til sagprosagenren, dels (2) vil vi læse, undersøge og analysere eksempler på sagprosatekster.

I forhold til avisjournalistik arbejdes der med avisens historie generelt, avistyper, stofområder, nyhedsgenrer, nyhedskriterier, kildetyper, målgrupper, værdigrundlag, ydre og indre layout, nyhedstrekanten og de trykte avisers fremtid. Habermas' offentlighedsmodel er også undersøgt.

Eleverne har som et skriftligt produkt i grupper skrevet en nyhedsartikel om papiravisernes fremtid.

ns. 25
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Krimigenreforløb

Litteraturhistorisk forløb om krimigenren. Også nonfiktionstekster af forskellig slags indgår, heriblandt både skrevne sagprosatekster og auditive og audiovisuelle medietekster. I forbindelse med forløbet læses et selvvalgt værk; en kriminalroman efter eget valg. Afrapporteret i form af en skriftlig aflevering, hvori elevens valgte krimi sammenlignes med Stefan Brockhoffs opstillede regler i Kriminalromanens 10 bud. Dertil et mundtligt oplæg for en mindre grupper elever om det læste værk

Elevernes selvvalgte værker:
Alberthe: Giorgio Faletti - Jeg dræber (da. 2002)
Christian: Jussi Adler-Olsen - Fasandræberne (2008)
Emil: Stephen King - Mercedesmanden (2014)
Emilie: Agatha Christie - En af mine sønner (1938)
Emma: Sara Blædel - Kald mig prinsesse (2005)
Helle: Stieg Larsson - Mænd der hader kvinder (2006)
Iben: Sara Blædel - Grønt støv (2004)
Joen: Leif Davidsen - Uhellige alliancer (1984)
Johanne: Jussi Adler-Olsen - Flaskepost fra P (2016)
Jonas: Jo Nesbø - Kakerlakkerne (1998)
Kasper: Dan Turéll - Mord ved Runddelen (1983)
Katja: Jo Nesbø - Flagermusmanden (1997)
Lasse: Steen Christensen - Den anden kind (2020)
Marcus: Jack Higgins - I herrens navn (1985)
Maria: Jo Nesbø - Flagermusmanden (1997)
Martin: Jussi Adler-Olsen - Kvinden i buret (2007)
Mathilde: Sara Blædel - Grønt støv (2004)
Mette: Jussi Adler-Olsen - Flaskepost fra P (2016)
Mohammad: Fjodor Dostojevskij - Forbrydelse og straf (1866, da. 1884 og 2010)
Oliver M.: Jussi Adler-Olsen - Kvinden i buret (2007)
Oliver K.: Phoebe Locke - Manden i skyggerne (2020)
Sarah: Lars Kepler - Paganinikontrakten (2010)
Signe: Anna Grue - Dybt at falde (2007)
Simon: Steen Christensen - Den anden kind (2020)
Sofus: Jo Nesbø - Kakerlakkerne (1998)
Tora: Arne Dahl - En Skærsommernats Drøm (2007)
Trine: Sara Blædel - Aldrig mere fri (2008)
Viktoriia: Jesper Stein - Papa (2017)

ns. 350

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Realisme(r) og modernisme(r) - 1900-2021

ns. 100
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer