Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Peter Martiny
Hold 2018 DA/z (1z DA, 2z DA, 3z DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dokumentarfilm
Titel B Alment skriftlighedsforløb (ASK)
Titel C Oldtid og middelalder - Sagaer og folkeviser
Titel D Kronologiforløbet
Titel E Mundtlighed: Retorik og argumentation
Titel F Den sociale vending
Titel G Nyhedskriterier
Titel H Diskursanalyse
Titel I Symbolisme, dekadence og vitalisme
Titel J Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden 1
Titel K Eksistentialisme i dansk
Titel L Sprog i brug - sprogbrugsanalyse
Titel M Yahya Hassan 2 (værk 5)
Titel N Jeppe på bjerget

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dokumentarfilm

Et forløb om dokumentarfilm:

Vi brugte mange forskellige kilder som baggrundsmateriale til forløbet om dokumentarfilm (alle kilder findes i Googlemappen). Her kan nævnes:

Krydsfelt s. 297-300 + 286-289 (fokus på selve genren og på fakta- og fiktionskoder samt på kontrakter)
Filmcentralens filmleksikon A-Z
PPT: Dokumentartyper og fortælleformer
Horsbøl: "Den iscenesatte virkelighed: Fakta- og fiktionskoder"
Håndbog til dansk: Analyse af dokumentarfilm.

I forløbet arbejdede vi med følgende materiale:
Morten Harz Kapler: af "AFR"

Gruppearbejde med fremlæggelser med udgangspunkt i kap. 4 i "Dokumentaren i undervisningen":
Lars Engels: af "Historier fra en politistation"
Christian Andersen m.fl.: af "Prostitutionens bagmænd"
Morten Spiegelhauer: af "Operation X"
Poul Erik Heilbuth: af "Den dyre støtte"
Mette Korsgaard: af "Min barndom i helvede"

Herefter valgte klassen at arbejde med Janus Metz Pedersen: "Armadillo" , som vi så og arbejdede med i sin helhed. Som efterarbejde arbejdede klassen i grupper med 6 artikler med forskellige vinkler på filmen. Der var tale om:
Anders Kaldan Helstrand: "Realisme er ikke virkelighed" (WA, 21. maj 2010)
Henrik Ø. Breitenbauch: "Armadillo fortæller ikke hele sandheden" (Berlingske Tidende, 21. maj 2010)
Carsten Jensen: "Velkommen til Armadillo" (Filmmagasinet Ekko, 12. juni 2010)
Claus Christensen: "Krig kan også være forførende" (Filmmagasinet Ekko, 4. juni 2010)
Gitte Lillelund Bech: "En vigtig indsats og en vigtig film" (JP, 1.6. 2010)
Mads Kastrup: ""Armadillo" patter på journalistik" (Blogindlæg, Berlingske, 14. juni 2010).


Se supplerende materiale i Googlemappen.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Alment skriftlighedsforløb (ASK)


En forløb om skriftlighed, som indeholder:

1. Introduktion til ASK og Skrivemaskinen
2. Typiske fejltyper - om sproglig korrekthed i dansk
3. Sprogets betydning og funktion
4. Sprog, genre og stil
5. Tegnsætning
6. Tegnsætning - sætningsopbygning
7. Sammenhæng i tekster
8. Fra læst stof til faglig formidling
9. Opgaveformalia -  litteraturliste og noteapparat
10. Afrunding og optakt til NV.  Evaluering af ASK m.m.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Oldtid og middelalder - Sagaer og folkeviser

Vi læste Gunløgs saga som vores andet værk.

Jeg har lavet en materialemappe i Lectio med en masse forskelligt baggrundsmateriale. Her vil jeg særligt fremhæve kapitlet om sagaer fra Litteraturens veje og introduktionen til den nye oversættelse af de islandske sagaer. Jeg vil lade det være op til jer at gå på opdagelse i mappen.

Når I læser til eksamen, kan I dels bruge begrebsoversigterne i "Med tiden", men også sagaprøven, til at tjekke, om I har styr på tingene.


Vi læste tre folkeviser:
Hr. Bøsmer i Elverhjem, Jomfruen og dværgekongen samt Ebbe Skammelsen.

Som baggrundsmateriale brugte vi "Litteraturens veje" samt Jørn Aabenhus' indledning til folkeviserne og analyse af "Jomfruen og dværgekongen" i hans bog om folkeviser. Inspireret af sidstnævnte skulle eleverne skrive en analyserende artikel om bjergtagningsmotivet (1. M.A. Goldschmidt: "Bjergtagen" (1868), 2. Staffeldt: "Naturdatteren" (1804) + Pia Juul: "Den drømmeløse" (1999) eller 2. Ida Jessen: "Skadedyr" (1997).

Perspektiverende tekst:
Charlotte Weitze: "Villy" (1999) + malerier af Arne Haugen Sørensen (se modulet).


Repeter noter, læs Litteraturens veje og genlæs evt. nogle af viserne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kronologiforløbet


Kronologiforløb i samarbejde med historie.

Forløbet dækker romantikken samt det moderne gennembrud.

Som baggrundsmateriale brugte vi Mads Rangvid: "Brug litteraturhistorien" (afsnittene om romantikken og om det moderne gennembrud). Vi læste også lidt af afsnittet om romantikken fra Ole Michelsens "Litteraturens perioder" (s. 44-47).
Forløbets hovedformål var dels at gennemføre kronologiforløbet og dermed få et vist litteraturhistorisk og historisk overblik samt at lægge op til dansk-historieopgaven, som dette år drejede sig om nationalromantikken.

Vi læste følgende kernetekster:
Nyplatonisme:
Schack Staffeldt: "Indvidelsen" (1805)
                             "Platonisme" (1802)
                             "Liljen og Dugdraaben" (1808)
Stagnelius: "Endymion" (før 1812)

Universalromantik:
Oehlensschläger: "Morgenvandring" (1808) + perspektiverende: Nordbrandt "Vilde rosenbuske" (1969)

Det moderne gennembrud:
To billeder af København set fra Valby Bakke.
Georg Brandes: af "Indledning til Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur" (1871)
                           "Brandescitater" (se Googlemappen)
Charles Darwin: af "Menneskets Afstamning og Parringsvalget" (1871)

Det moderne gennembrud:
Holger Drachmann: "Engelske Socialister" (1871)
Pontoppidan: "Naadsensbrød" (1887)
Amalie Skram: af "Constance Ring"
Herman Bang: af "Tine" (1889)
                            "Den sidste balkjole" (1887)
                            "En lille replik om impressionisme" (1890)
Henrik Ibsen: af "Et Dukkehjem" (1879)

Modernisme:
Johannes V. Jensen: "Interferens" (1901)

Som supplement til disse kernetekster inddrog vi en langt række perspektiverende tekster, billeder og film (fakta- og fiktionskoder i et uddrag af filmen "1864" i arbejdet med "Tine" både fra Mads Rangvid m.fl. "Brug litteraturhistorien" samt fra nettet og i lærerkopi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Mundtlighed: Retorik og argumentation

Et forløb om mundtlighed: Retorik og argumentation.

Vi indledte med at analysere John F. Kennedys berømte Berlin-tale. Ydermere læstes et uddrag af Ulla Dahlerups årsmødetale 2003. Her arbejdede vi grundigt med begge talers retorik og argumentation. Vi brugte som baggrundsmateriale afsnittene om retorik og argumentation i "Håndbog til dansk" (4.9 + 4.10) samt kapitel 1 i Bodil-Marie Gade, Marianne Johnsen og Hans Elgaard Mogensens "Grundbog i retorik - at vise og overbevise (s. 9-37). I forbindelse med sidstnævnte lavede vi forskellige af kapitlets øvelser.
Kapitel 3 om kommunikationssituationen findes i Google-mappen. Der blev refereret til dette kapitel, men det blev ikke gennemgået (fx Ciceros pentagram). Kan med fordel læses til eksamen.

Som afslutning arbejdede I i grupper med forskellige især politiske taler og lavede ppt-fremlæggelser.

Grupper:
Heidi, Hannah, Sandie, Schanne: Anders Fogh Rasmussens nytårtale (jan. 2002)
Thomas, Nikolai Nielsen, Frederik Vad: Obamas indsættelsestale
Frederik Dalby, Nikolaj Dalby: Dronningens nytårstale 2018
Marianne, Sofie KJ, Celina, Kathrine: Lars Løkkes nytårstale (2016)
Malene, Anne Sofie, Sofie Schmidt: Trumps indsættelsestale
Lucia, Karoline, Anna, Camilla: Dronningens nytårstale 2018,

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Den sociale vending

Med udgangspunkt i Jens Kramshøj Flinkers "Den sociale vending. Dansk litteratur efter 2000" vil vi læse en nyere tekster, som kredser om identitetsvilkår- og problemer i det senmoderne samfund.

Som baggrundslitteratur læste vi indledningen om senmodernitetens nye identitetskrav samt indledningerne til de enkelte temaafsnit.

Læst i fællesskab:

Indledningen
Jan Sonnergaard: "Onsdag formiddag hos Annette" (2000)
Nikolaj Zeuthen: af "Verdensmestre" (2010)
Martin Kongstad: "Det vi kalder Berna" (2009)
Kristian Ditlev Jensen: To uddrag af "Det bliver sagt" (2001); vi brugte denne antologis uddrag + uddraget, som findes i
"Livsværk. Det selvbiografiske i nyere dansk litteratur".
Naja Marie Aidt: "Bulbjerg" (2008)


Elevoplæg om:

Anders Bodelsen: "Varm luft" (2009)

Theis Ørntoft: "Sommerferien peaker" (2009)
Caspar Eric: "Jeg går ud på badeværelset" (2014)

Jacob Skyggebjerg: af "Vor tids helt (2013)

Hassan Preisler: af "Brun mands byrde" (2013)

Majse Aymo-Boot: af "Over os hænger en vidunderlig sol" (2014)

Christina Hagen: "Klaus" (2008)

Erling Jepsen: af "Kunsten at græde i kor" (2002)

Josefine Klougart: af "Hallerne" (2011)

David Læby: "Fluer" (2008)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Nyhedskriterier

Et kort forløb om nyhedsformidling.
Vi læste Stig Hjarvard: "Journalistikkens nyheder" s. 11-25 i "MedieDK" (Se kopi i Googlemappen) og også Henning Olsson og Henrik Poulsen: "Ryd Forsiden" s. 101-110 (se også Googlemappen) om journalistikkens sprogbrug. Side 92-100 om avisens lay out blev brugt, men ikke gennemgået.


Faglige begreber, som vi var inde på, var fx:
a. Hvad er en nyhed?
b. Nyhedsværdi
c. Nyhedens formatering, her især Nyhedstrekanten
d. Rubrik, underrubrik, byline, billede, billedtekst, faktabokse mm. (dvs. layout).
e. Begrebet "Vinkling"
f. Kildekritik
g. Objektivitetskriterier, eksempler på løgn og humbug
h. Nyhedskriterier (meget vigtigt, da man udvælger efter disse).
i. Informative genrer vs. opinionsgenrer.
j. Sproglige virkemidler (fx pumpede ord og udtryk, sætningsord og papirord)

Brug her min Google Slide, "Nyhedstyper og nyhedsformidling", der også ligger inde i Google-Mappen.

Klassen var tilknyttet avisugen, hvor de i grupper undersøgte hver deres avis.

Dagbladet Køge: Camilla, Celina, Anna, Karoline (Åbent brev til Køge Dagblad + Mor og far fængslet for at bortføre tvangsfjernet søn til Afrika).
BT: Marianne, Malene, Sofie Korup, Sofie Schmidt, Anne Sofie ( Klummen på bagsiden + Dømt for at partere sin mand).
Børsen: Schanne, Sandie, Heidi, Hannah (Meningsartikel: Krøllede hjerner er livsvigtig næring for arbejdsmarkedet; nyhedsartikel: Kreditorer kræver nu 2,4 mia. kr. af Fætter BR).
Kristeligt Dagblad: Thomas, Nikolai, Nikolaj, Frederik, Frederik (Luther ville sige, at Trump ikke lever op til sit embede + Social uro udvisker religiøse skel i Mellemøsten.).

Til eksamen bør I genlæse Hjarvards tekst og også tekstuddraget fra Ryd Forsiden. Øv jer på nyhedsgenrer og layout mm. Genlæs også noter og se jeres fremlæggelser + min Google Slide. Se ovenfor.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Diskursanalyse

Et forløb om diskursanalyse.

Grundbog: Anne Bornerup Græsborg og Mette Møller Jørgensen: "Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet".

Heri læste vi siderne: 8-35, 49-55 samt 87-100 og lavede en del af de indlagte øvelser (Yahya Hassans "Det sjette opholdssted", opgaver til abortdiskurser, Osama bin Ladens tale mm.). Herudover også Gretha Thunbergs tale ved FN's generalforsamling. Se de tre Google Slides.
Ejvind Hansens måde at bedrive diskursanalyse på blev kort præsenteret i forbindelse med Norman Faircloughs tredimensionelle model.

Klassen valgte at arbejde med temakredsen om prostitution. Her læste vi teksterne:
Introduktionen s. 87-91
Naja Marie Aidt: "Afbrydelse", 2006
Aske Bang: "Den fremmede" (filmatisering af Aidts novelle, 2015)
Tanja Rahm: "#14 - til dig der køber sex" (blogindlæg, 2014)

Analyse af to samtaler:
1. Debat i Go'morgen Danmark (16 febr. 2011) med Susanne Møller (SIO) og Anne Grethe Bjarup-Riis
2. Debat i Go´morgen Danmark (2019) med Sofie Brandvarm.

Som baggrund for samtaleanalyserne havde I læst afsnit 4.12 i “Håndbog til dansk” (afsnittene om Samarbejdsprincippet og det underforståede, afsnittet om Høflighedsprincippet og endeligt afsnittet om Facewoork og ansigtstruende handlinger), hvis begreber blev anvendt i analyserne.


Som eksamenslæsning er det en god ide at genlæse kapitlerne i Diskursanalyse. I skal have helt styr på begreber som nodalpunkt, ækvivalenskæder, flydende betegnere, hegemoniske diskurser, antagonismepar, Faircloughs tredimensionelle model mm. Se mine power points igennem, mens I læser. Det er selvfølgelig også oplagt at repetere Ejvind Hansens model (se analyseark i Google-mappen) samt kapitlet i Håndbog til dansk.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Symbolisme, dekadence og vitalisme

Vi indleder med et kort forløb om symbolisme, dekadence og vitalisme.
Først vil symbolismen blive introduceret (afsnittet om symbolismen fra Litteraturens veje blev læst), og vi vil læse nogle tekster af primært Johannes Jørgensen. Vi læser dog også et enkelt centralt digt af Sophus Claussen.

Symbolismen projekt:
Introduktion til symbolismen ud fra diverse fremstillinger (Heidi, Anna, Schanne, Sandie)
Symbolismens billeder -
A.Rings "Den gamle kone og døden" (1887) (Celina, Hannah, Katrine, Frederik Dalby)
Johannes Jørgensen: "Symbolisme" (2. nov. 1893) + "Bekendelse" (1894) (Camilla, Malene, Sofie Korup)
Sophus Claussen: "Ekbátana" (1895) (Sofie Schmidt, Anne-Sofie, Marianne)
Nietzsches filosofi (Thomas, Nikolai, Nikolaj, Frederik Vad)

Dernæst vil begreberne dekadence og vitalisme blive præsenteret og brugt som en nøgle eller indgang til læsningen af nogle af Johannes V. Jensens tekster (af "Danskere", af "Kongens Fald" - to uddrag).

Som baggrundslitteratur brugte vi indledningen til Johannes V. Jensen i Susan Mose, Peter Nyord og Ole Ravns "Danske Forfatterskaber 2 - 1870 -1959).

Til eksamenslæsning kan I yderligere læse om ovennævnte begreber i Dansk Litteraturs historie, som findes som link nederst på siden, når man bruger Den store danske - se: http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_3/Det_sj%C3%A6lelige_gennembrud_-_dekadence,_idealisme_og_vitalisme_i_1890ernes_kultur.


Johannes V. Jensen: Digte 1906 (både klasseundervisning og elevoplæg, værk 2)
På klassen læstes desuden:
                                   af "Danskere" (fra Litteraturens Huse)
                                   af "Kongens Fald" (uddraget fra Litteraturens huse og uddraget fra Krydsfelt - antologi.


Martin Andersen Nexø: af "Pelle Erobreren" (uddraget fra Danske Forfatterskaber 2 s. 134-140). Vi læste også indledningen til forfatterskabet i "Danske Forfatterskaber 2, s. 123-129).


Som baggrundslitteratur læste vi afsnittet om Johannes V. Jensen i Litteraturens veje og fra Danske forfatterskaber. Til eksamenslæsning kan desuden anbefales afsnittet om Jensen i Dansk Litteraturs Historie, som findes som link nederst, når man bruger Den store danske...Se også min power point om Jensen, som ligger i Googlemappen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden 1

Periodelæsning...
Et forløb om de eksperimenterende modernistiske og avantgardistiske "ismer" i mellemkrigstiden.

Som baggrundslæsning brugte vi afsnittet om perioden i Litteraturens Veje (Grå udgave: 260-273; brune udgave: 244-257) samt indledningsafsnittene i Niels Martinovs "Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden: Litterære ismer". Heri læste vi s. 17-23 + 27-31 om futurismen og side 63-71 om ekspressionismen og side 129-132 om surrealismen. Vi læste også et uddrag fra Peter Stein-Larsens "Modernistiske outsidere" om Broby-Johansens "BLOD" (s. 74-75). Endeligt så vi også DR's udsendelse om mellemkrigstiden, nemlig "Digtere, divaer og dogmebrødre" (1930-1945) samt "Danske digtere i det 20. århundrede 1918-1930.


Primærlitteratur:

Intro:
Edith Södergran: Triumf att finnas till (1918)
Pär Lagerkvist: "Ångest" (1916)

Futurisme:
Filippo Marinetti: "Futurismens manifest" (1909)
Emil Bønnelycke: "Aarhundredet" (1918)

Ekspressionisme:
Tom Kristensen: "Landet Atlantis" (1920)
Tom Kristensen: "Ulykken" (1924)

Rudolf Broby-Johansen: "Stridsmænd for det vi elsker"  + "Bordelpige dræber ufødt" (begge 1922)
Rudolf Broby-Johansen: af "Forsvarstale for Københavns Byret" (1922)

Surrealisme:
André Bréton: af "Surrealismens manifest" (1924)
André Bréton: "Den simpleste surrealistiske handling" (1930)
Gustav Munch-Petersen: "Det underste land" (1933)

Afslutning:
Otto Gelsted: "Reklameskibet" (1923)

Nb. Se og brug powerpointen om realismer og modernismer i Google-mappen.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Eksistentialisme i dansk

Vi bruger Liselotte Henriksens  i-bog "Eksistentialisme i dansk" som grundbog i et forløb, der både dækker det litterære, det sproglige og det mediemæssige perspektiv i dansk. Samtidig vil vi få læst en række af de manglende kanonforfattere (H.C. Andersen, Blicher, Martin A. Hansen, Peter Seeberg). Rent litteraturhistorisk vil vi således også få dækket nogle af de perioder, vi endnu ikke har været inde på tidligere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Sprog i brug - sprogbrugsanalyse

Et forløb om pragmatik og sprogbrugsanalyse.

Vi læste kap. 2 i Anna Maria Lassens "Sprog i brug" og lavede stort set alle de tilhørende øvelser. Desuden brugte vi Helle Helles tekst "En stol for lidt" til blandt andet at finde eksempler på sproghandlinger og kerne- og satellithandlinger. Hele forløbet er opsamlet i power pointen / google-sliden, som ligger i Google-mappen.

Centrale begreber i forløbet: sproghandlingers 3 dimensioner, indirekte sproghandlinger, sprogspil, tekst-kontekst-genre, performativer/performativformlen, typer af sproghandlinger, satellit- og kernehandlinger, Grices samarbejdsprincip og effektivitetsmaksimer, implikatur, Face-begrebet/facework, Leechs høflighedsprincipper, op- og nedtonere, sproglige funktioner.

Vi så desuden Jan Sørensen video om de sproglige funktioner fra hans "Metoder i dansk".

Som afslutning på forløbet læste vi s. 48-59 i Galberg Jakobsens "Sprog i brug". Dette skete med den hensigt at præsentere jer for et moderniseret sprogbrugsanalyseskema, som I kan bruge til eksamen. Se dette samt andet materiale i Google-mappen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Yahya Hassan 2 (værk 5)

Vi læser Yahya Hassan anden digtsamling "Yahya Hassan 2" som værk.
Sekundærlitteratur: Forfatterwebs artikel om Yahya Hassan.
Formen varierer mellem fælles gennemgang af digte i begyndelsen og elevoplæg om digte senere.
Vær opmærksom på de digte og den teori, vi læste om autofiktion i første HF.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer