Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Cecilie Bue, Marianne Lang Riisbøll
Hold 2018 EN/d (1d EN, 2d EN, 3d EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A The American dream or nightmare? ÅRSPRØVE
Titel B Evil ÅRSPRØVE
Titel C Love and Relationships ÅRSPRØVE
Titel D Romanlæsning, The Fault in Our Stars
Titel E Aspects of Britain - ÅRSPRØVE
Titel F stilistik
Titel G South Africa
Titel H South Africa, fortsat Born a Crime - værkslæsning
Titel I Shakespeare - EKSAMEN
Titel J Aspects of the US
Titel K Battleminds

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A The American dream or nightmare? ÅRSPRØVE

Vi ser på forståelsen af den amerikanske drøm og den amerikanske identitet. Formålet med forløbet er forståelse af kultur, literatur og samfund. Eleverne får trænet deres analytiske kompetencer, både til musik, film, fiction og non-fiction

Introducerende tekst: “Looking at the USA.  An Historical Overview” I Jorunn Berntzen et. Al (ed.) Targets, Gyldendal, 2006
“The American dream” (tekst)
The Declaration of independence (Uddrag)
Obama- The American Promise i Anne Mette Finderup (ed.) Worlds Of English, Systime, 2013
Lorie A. Johnson "The American dream does not exist", 2006

Supplerende Stof:
Sange
Jay Z ft. Alicia Keys – Empire State Of Mind
Rihanna - American oxygen
Madonna - American life

Film/Serie
Desperate Housewives – Pilot Episode
The Great Gatsby(2013, film)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Love and Relationships ÅRSPRØVE

I dette forløb læser vi forskellige repræsentationer af kærlighed i moderne tekster og en film. Begreberne "chick lit" og "lad lit" introduceres og vi læser et eksempel på hver.

fra "That's the way" systime, Herold Jensen, Danmark 2007
"The Women in Hats", Maeve Binchy (novelle)  
"About A Boy", Nick Hornby (uddrag af roman) 1998

Romanen "The Fault in Our Stars", John Green

Et uddrag af "Married at first sight" USA-versionen fra 2016

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Romanlæsning, The Fault in Our Stars

Vi læser romanen "The Fault in Our Stars" med fokus på begreber omkring fiktionsanalyse (karakteristik, plotudvikling, humor mv) og afslutter med at se filmatiseringen.

Der vil være fokus på læsestrategier, i forhold til at læse med forskellige formål og styret / fri læsning og læsetempo. Forløbet er bygget op med elementer af individuel læsnign/læsnign i par og samtaler i små grupper, med og uden lærersupervision.

ca. 315 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Aspects of Britain - ÅRSPRØVE

Som optaktsforløb til SRO om Brexit fokuserer vi i dette forløb på det britisk samfund idag. Der er særligt fokus på analyse af sagprosa og de dertil hørende faglige begreber i forbindelse med retoriske virkemidler og stilistik, herunder stilleje, hypo- og paratakse mv.

Vi fokuserer på klasse, klassemarkører og -syn, britisk selvforståelse.


Tekster:

"On the streets of Binge Britain", The Guardian

"How to pass the posh test: ‘Do you know Marmaduke Von Snittlebert?’" Owen Jones, Stephen Moss, Lucy Mangan, Imogen Fox, Archie Bland. Owen Jones, Stephen Moss, Lucy Mangan, Imogen Fox, Archie Bland. (15 Jun 2015)

"Love me og hate me" Lady Sovereign (sangtekst)


Supplerende:
Katherine Tate Show - "Posh Mum", satire om klassesyn

The Great British class calculator - test på nettet
The Great British Class Survey – Results - test på nettet


ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F stilistik

Introduktion til og anvendelse af faglige begreber til stilistisk analyse og tekstbeskrivelse.

Vi ser forskellige eksempler på :
- høj stil vs. lav stil
- talesprog vs. skriftsprog
- hypotakse vs. paratakse
- kohærens og kohæsion

ca. 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G South AfricaVi starter dette forløb med at anskue engelsk som et lingua franca og hvordan det er blevet det. Heri indgår en kort gennemgang af det britiske imperiums kolonier.

Forløbet har fokus på apartheid; dens opstået og konsekvenser og i forbindelse hermed afdækkes hvorfor man overhovedet taler engelsk i Sydafrika, og vi får en kort indførelse i sydafrikansk historie.

Teksterne, som vi arbejder med analytisk, tager udgangspunkt i bogen 'From Dompas to Democracy', apartheid og sydafrikansk historie. Der arbejdes både med fiktions- og nonfiktionstekster, men primært non-fiction

Tekster:
Video: Why did English become the international language?: https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM

Kernetekster:
"From Dompas to Democracy", Birger Axen & Karen Bente Holmgaard Andersen m.fl Gyldendal.

Major Historical Events - pp. 48-52

"Humpfrey Tyler's eye-witness report"  pp15 - 17
"The Child Who Was Shot Dead by Soldiers at Nyanga", Ingrid Jonker (1963) pp. 18 - 19
"Soweto protest turns violent", ukendt, (1976) pp. 20

Trevor Noah: Born a Crime - Stories from a South African Childhood (værklæsning)

Videoer:
Apartheid Explained
https://www.youtube.com/watch?v=S7yvnUz2PLE

Soweto Uprising
https://www.youtube.com/watch?v=gOU15CQL2Mc


225

Grammatisk har vi fokus på adverbier, og vi arbejder videre med skriftlig formidling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H South Africa, fortsat Born a Crime - værkslæsning

I forlængelse af South Africa-forløbet under Corona-nedlukningne, læser vi her i begyndelsen af 3.g bogen "Born a Crime" færdig med fokus på stilistik og formidling, humor, og sammenhæng mellem det, vi lærte om det Sydafrikanske samfund, og historiske udvikling.

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i elevarbejde og -oplæg i par eller enkeltvist. Delvist elevstyret undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Shakespeare - EKSAMEN

Med Shakespeare-dagen som startskuddet arbejder vi i dette forløb med uddrag af tekster af Shakespeare, nemlig "Romeo and Juliet" og "Macbeth". Fokus er på hvordan almentmenneskelige temaer som kærlighed, had, grådighed og ambitioner bliver tematiseret i tragedierne. Vi ser på rim og rytme, verdenssynet på Shakespeares tid, og elevernes viden om sonnetformen inddrages i læsningen.


Tekstuddrag:
Macbeth: Act 1, sc 1-2 og act 3, sc. 4
Romeo and Juliet:
Act 1, sc v: "If I profane..." til l.145, Come let's Away, the strangers are all gone"
Balkonscene act II, scene ii, l 1: "He jests at scars... til act II, sc ii, l. 169: "What o'clock tomorrow?"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Aspects of the US

Med udgangspunkt i baggrundsmateriale om traditionelle Amerikanske værdier, læser vi ældre og nyere politiske taler med henblik på at undersøge hvordan amerikanerne ser sig selv og deres rolle i verden.

"The Frontier Heritage"
"uddrag af "Obama "The American Promise"
The World's Love-Hate-relationship with the US"

Selvvalgte amerikanske politiske taler valgt fra hjemmesiden 'American Rhetoric'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Battleminds

Fokus på krigsoplevelser og -beskrivelser, soldatens motivation og udfordringer, især under og efter krigsoplevelsen.

Formål:
At analysere forskellige tekster og genrer om krig fra forskellige tidsperioder med henblik på at få viden om hvordan krig opleves og formidles i tekster, hvordan krigsoplevelserne påvirker soldaten og dennes omgivelser efter at være hjemvendt.

Der vil være fagligt fokus på analyse af skønlitterære tekster, faglitteratur og filmanalyse.

Tekster printet i  "From Battlemind to Homemind", Chr. Bisgaard Olesen. Columbus: 2013 :

"The Man I killed" - Tim O'Brien, 1990, s. 58

Derudover:
"War" Sebastian Junger (extract). Fourth Estate (2010)

"Ed Pilkington: US military struggling to stop suicide epidemic among war veterans. theguardian.com, 1. February 2013. Copyright Guardian News& Media Ltd. 2013.

"Your Time in Iraq Makes you a Threat to Society" Andrew Chambers, Ted Talk:
https://www.google.com/search?q=your+time+in+iraq+makes+you+a+threat&rls=com.microsoft:da-DK&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl

"The Hurt Locker" Kathryn Bigelow, 2008

25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Skrive
  • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde