Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Erik Pold, Mikkel Wilther Kaagaard
Hold 2018 HI/c (1c HI, 2c HI, 3c HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Kolonitid og nutid
Titel B #2 DHO/Danmark 1792 - 1920
Titel C Den danske velfærdsstat
Titel D Industrialisering
Titel E Marokko
Titel F Fra enevælde til demokrati
Titel G Mellemkrigstiden - ideologiernes kamp
Titel H Den kolde krig
Titel I Den amerikanske epoke
Titel J Danmarks tilblivelse
Titel K Det moderne Kina
Titel L Verdenshistorisk overblik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Kolonitid og nutid

Kolonitid og nutid

Introduktion til fag og metode
- Filmen Memento.
- De 4 k'er (kronologi, kontekst, kausalitet og metode).

Kolonitiden og dens konsekvenser
- Historisk udvikling i Verdens BNP (to figurer).
- Tv-udsendelsen: Sådan blev Vesten rig.
- Ted-foredrag: Asias Rise how and when.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when
- Gruppeopgave om selvvalgte kolonier.

Kina
- Vi læser: Kina efter 1840, s. 16-31.
- Gruppeopgave (max 4 pers.)
- Lav tidslinje for Kinas historie.
- Lav Kausalmodel for Kinas historie.
Gruppefremlæggelser.
- Tv-udsendelsen: Kinas historie (5-6) - Det sidste dynasti
(noter: tidslinje eller kausalitet/kausalmodel).
- Tv-udsendelsen: Afhængig af opium.
- Gruppeopgave: Lav et spørgsmål til hvert af de 4 links, og besvar dem.
1) Fra fabrik til frontrunner: Kinas Månelanding er skridt på vej til stormagtsstatus (dr.dk 3/1 2019).
2) USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen (borsen.dk 4/1 2019).
3) USA"s ny forsvarsminister har fokus på Kina (JV.dk 2/1 2019).
4) Private censurfabrikker på fremtog i Kina (Finans.dk 2/1 2019).

Afhængighedsteori og de tidligere koloniers situation
- Tv-udsendelsen "Det hvide guld".
1) Hvad kendetegner ifølge udsendelsen den internationale handel med bomuld?
2) Hvilken rolle spiller henholdsvis USA og Burkina Faso på markedet?
- Tv-udsendelsen: Blod, sved og ris (afsnit 1).
- Afhængighedsteori.
- Tv-udsendelsen: Blod, sved og ris, (afsnit 5)(de første 25 minutter).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B #2 DHO/Danmark 1792 - 1920

- Fokus, s. 114-122.
- Tv-udsendelsen: Historien om Danmark, Enevælde og oplysningstid (afsnit 7)
- Tv-udsendelsen: Kongen, dronningen og hendes elsker (afsnit 3, Det store fald)(De første 22 minutter).
- Hist. 2018 DHO PoliGylden s. 124-132
- Hist. 2018 DHO Danmarks historie i grundtræk s. 175-184

LIVET PÅ LANDET
Tidligere læst:- Danmarkshistorie i grundtræk, især s. 177-181.
Tidligere læst: - PoliGylden, især s. 128-132.
- Dansk guldalder, Jens Engberg s. 17-25 (om klassesamfundet på landet).
5 links fra Danmarkshistorien.dk:
- Landbosamfundet
- Fæstevæsen
- Hoveri
- Landborefomer i slutningen af 1700-tallet
- Miniforedrag: Landboreformerne

POLITISK, ØKONOMISK OG SOCIAL UDVIKLING
- Tv-udsendelsen: Grundloven, folket og magten (Historien om Danmark, afsnit 8).
- Danmarks historie- i grundtræk, s. 248-263.

ARBEJDERBEVÆGELSEN
- Tv-udsendelsen: Plads til os alle, afsnit 1. Med loven eller uden (de første 37 minutter).
- Arbejderbevægelsens start, arbejdermuseet.dk
- Arbejderbevægelsen konsolideres, arbejdermuseet.dk
- Valgplakat 1926, I Har Magten
- Sang, Naar jeg ser et rødt Flag smælde, 1923

kVINDERS VALGRET
Danmarkshistorien.dk
- Kampen for kvinders valgret, 1871-1915
- Kvindelig valgret 1849-1915
- Kvindeorganisationerne og valgretsspørgsmålet 1871-1915
- Anna Olivia Nielsen, 1852-1910

Andelsmejerier/Andelsbevægelsen
- "Andelsbevægelse", denstoredanske.dk
- "Andelsmejerier", danmarkshistorie.dk

Perspektivering til eftertid og nutid
- Socialdemokraternes historie, dr.dk
- Socialdemokratiet i det 20. århundrede, Arbejdermuseet.dk
- Socialdemokratisk valgplakat 1926.
- Socialdemokratisk valgplakat 1950.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Den danske velfærdsstat

Udviklingen af den danske velfærdsstat fra 1800-tallet til i dag, men med omdrejningspunkt på perioden omkring 1960’erne. Forløbet skal give et indtryk af den overordnede økonomiske og sociale udvikling i perioden herunder forudsætning for og udviklingen i den danske velfærdsstat
Skive lokalhistorie og et miniforløb om forskellige subkulturer og deres betydning for ungdomsoprøret vil være en del af forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Industrialisering

Industrialiseringen og dens betydning for urbanisering, arbejdernes levevilkår, etableringen af arbejderbevægelsen samt de politiske ideologiers udvikling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Marokko

Forberedelse til studietur. Kort overblik over de centrale udviklingstræk i den marokkanske historie
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Mellemkrigstiden - ideologiernes kamp

De store udfordringer af det liberale demokrati i form af den sovjetiske kommunisme og den tyske nazisme er omdrejningspunkerne i dette forløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Den kolde krig

Med udgangspunkt i det overordnede emne: Ideologiernes kamp og den bipolare verdensorden fokuserer dette forløb på efterkrigstidens konflikt mellem supermagterne USA og USSR. Den kolde krigs afslutning med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud slutter forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Den amerikanske epoke

Den amerikanske epoke efter murens fald med unipolaritet og kampen mod terror som omdrejningspunkter bliver forudsætningen for forståelsen af vores egen samtid
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Det moderne Kina

Forløbet skaber en forståelse af det moderne Kina og udviklingen efter den kommunistiske magtoverstagelse. Den politiske og økonomiske udvikling er omdrejningspunktet og med udgangspunkt i maoisme, det store spring fremad og kulturrevolutionen skabes en forståelse for Dengs reformprogram. Konsekvenserne, protesterne og den nyeste kinesiske udvikling behandles og mulige fremtidsscenarier vurderes.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Verdenshistorisk overblik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer