Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Bodil Anker-Møller, Mikkel Wilther Kaagaard
Hold 2018 HI/x (1x HI, 2x HI, 3x HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. Kolonitid og nutid
Titel B 2. DHO-forløb Danmark 1792-1920
Titel C 3. Den danske velfærdsstat mshp perioden 1945-73
Titel D 4  Italiens hist. mshp antik, renæssance, fascisme
Titel E 5.  Første Verdenskrig
Titel F 6.  Europa i Middelalderen mshp kulturmøde
Titel G 7: Den kolde krig mshp Vietnam
Titel H 8. Globalisering og ny verdensorden
Titel I Afsluttende kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. Kolonitid og nutid


Kononitid og nutid

Introduktion til fag og metode
- Filmen Memento.
- De 4 k'er (Kronologi, kontekst, kausalitet og kildekritik).

Kolonitiden og dens konsekvenser
- Historiske udvikling i forskellige lande og regioners andel i Verdens samlede BNP (to figurer).
- Foredraget Asias rise how and when.
Redegør for foredragets beskrivelse af den historiske udvikling, med særlig fokus på forholdet mellem Vestlige magter som USA og Storbritannien på den ene side, og Kina, Indien og Japan på den anden.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when
- Tv-udsendelsen, Sådan blev Vesten rig.
(Tidslinjer og kausalmodeller for udsendelsen).

Kina
-Kina efter 1840, s. 16-31 (vedhæftet).
Gruppeopgave (max 4 pers.)
Tidslinje for Kinas historie.
Kausalmodel for Kinas historie.
(Med fokus på forholdet mellem koloni og kolonimagter og konsekvenserne heraf).
- Tv-udsendelsen: Afhængig af opium.
- Gruppeopgave: Lav et spørgsmål til hvert af de 4 links, og besvar dem.
1) Fra fabrik til frontrunner: Kinas Månelanding er skridt på vej til stormagtsstatus
2) USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen
3) USA"s ny forsvarsminister har fokus på Kina
4) Private censurfabrikker på fremtog i

- Tv-udsendelsen "Det hvide guld".
1) Hvad kendetegner ifølge udsendelsen den internationale handel med bomuld?
2) Hvilken rolle spiller henholdsvis USA og Burkina Faso på markedet?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2. DHO-forløb Danmark 1792-1920

- Fokus, s. 114-122.
- Tv-udsendelsen: Historien om Danmark, Enevælde og oplysningstid (7)
- PoliGylden s. 124-132
- Danmarks historie i grundtræk s. 175-184.
- Miniforedrag: Den danske enevælde (Birgit Løgstrup/youtube).
- Danmarkshistorie i grundtræk, især s. 177-181.
- PoliGylden, især s. 128-132.

Livet på landet
- Dansk guldalder, Jens Engberg s. 17-25 (om klassesamfundet på landet).
5 links fra Danmarkshistorien.dk:
- Landbosamfundet
- Fæstevæsen
- Hoveri
- Landborefomer i slutningen af 1700-tallet
- Miniforedrag: Landboreformerne

Oplysningstiden
- Fokus 2, s. 34-46.

- Tv-udsendelsen: Grundloven, folket og magten (Historien om Danmark, afsnit 8).

Tavlegennemgang med
1) Systemskiftet 1901
2) Klassesystem med:
- Bønder (Venstre)
- Husmænd (Radikale Venstre)
- Arbejdere (Socialdemokratiet)
- Virksomhedsejere (Højre/Konservative)

Demokratiseringen
- Grundlovskampen, demokrati og stemmeret, 1848-1849.  Danmarkshistorien.dk
- Året 1848 og overgangen fra enevælde til folkestyre. Danmarkhistorien.dk

Økonomisk og social udvikling
- Danmarks historie i grundtræk, s. 248-263.

Arbejderbevægelsen
- Arbejderbevægelsens start, arbejdermuseet.dk
- Arbejderbevægelsen konsolideres, arbejdermuseet.dk
- Valgplakat 1926, I Har Magten
- Sang, Naar jeg ser et rødt Flag smælde, 1923
- Tv-udsendelsen: Plads til os alle, afsnit 1. Med loven eller uden (de første 30 minutter).

10 begivenheder som ændrede Danmark

Danmarkshistorien.dk
- Kampen for kvinders valgret, 1871-1915
- Kvindelig valgret 1849-1915
- Kvindeorganisationerne og valgretsspørgsmålet 1871-1915
- Anna Olivia Nielsen, 1852-1910

Tv-udsendelsen: "Klunkestil, navlepilleri og nye tider", 1800-tallet på vrangen, DR.

- Andelsmejerier, danmarkshistorien.dk
- Andelsbevægelse, denstoredanske.dk

Perspektivering til eftertid og nutid
- Socialdemokraternes historie, dr.dk
- Socialdemokratiet i det 20. århundrede, Arbejdermuseet.dk
- Socialdemokratisk valgplakat 1926.
- Socialdemokratisk valgplakat 1950.
- Løkke udsteder velfærdsløfte på 69 milliarder kroner, bt.dk, 8. maj 2019.
- DE MEST NEDSLIDTE FORTJENER OGSÅ EN VÆRDIG PENSION, socialdemokratiet.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4 Italiens hist. mshp antik, renæssance, fascismeForløb som danner baggrund for klassens studietur til Pescia .

Forløbet sætter fokus på de tre nævnte  perioder i den italienske historie - og forbindelsen imellem dem
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer